Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Współpraca Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z Ministerstwem Żywności i Bezpieczeństwa Leków z Republiki Korei, Koreańskim Centrum Biznesu w Warszawie oraz Instytutem Rozwoju Przemysłu Zdrowia Korei.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych od maja 2013 roku prowadzi współpracę z przedstawicielami Republiki Korei w obszarze swoich zadań kompetencyjnych. Wynikiem kilkuletniej współpracy jest zawarcie trzech Porozumień o Współpracy oraz liczne spotkania międzynarodowe, podczas których przekazywane są informacje merytoryczne z zakresu kompetencyjnego stron porozumień.

            22 maja 2013 roku podpisano trójstronne Porozumienie o Współpracy pomiędzy Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a Koreańską Agencją ds. Promocji Handlu i Inwestycji i Koreańskim Instytutem ds. Rozwoju Przemysłu w Obszarze Zdrowia, którego celem jest promowanie wzajemnego zrozumienia dla możliwości zdefiniowania najlepszych płaszczyzn przyszłej współpracy.

W ramach tego dokumentu strony zobowiązały się do:

·        wymiany informacji na temat bieżących zagadnień z obszaru produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych;

·        wymiany informacji w obszarze działalności regulacyjnej jednostek kompetentnych;

·        wymiany informacji na temat struktury administracyjnej i podstaw prawnych obowiązujących dla produktów leczniczych i wyrobów medycznych;

·        wzajemnego powiadamiania się o odbywających się międzynarodowych spotkaniach i konferencjach.

           

            Kolejnym znaczącym punktem współpracy Urzędu z organami kompetentnymi Republiki Korei było podpisanie Memorandum o Współpracy pomiędzy Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a Ministerstwem

ds. Bezpieczeństwa Żywności i Leków Republiki Korei, w dniu 5 czerwca 2013 roku, które zobowiązało sygnatariuszy do:

 • wymiany wiedzy i doświadczenia w obszarze dopuszczania do obrotu i nadzoru porejestracynego produktów leczniczych;
 • zapewnienia wzajemnego wsparcia w zakresie szybkiego kompletnego dostępu do
  ustawodawstwa, pozwoleń na dopuszczenie i nadzoru porejestracynego produktów
  leczniczych włącznie z roślinnymi produktami leczniczymi;
 • wymiany informacji o wymaganiach dotyczących dokumentacji służącej do uzyskania pozwolenia na wprowadzanie do obrotu produktów leczniczych i biologicznych
  stosowanych u ludzi;
 • wymiany informacji o produktach farmaceutycznych, włącznie z roślinnymi
  produktami leczniczymi i surowcami wykorzystywanymi do wytwarzania farmaceutyków;
 • wymiany informacji o wycofaniu pozwolenia na wprowadzanie do obrotu produktu leczniczego, o którym MFDS będzie posiadać wiedzę, że jest wytwarzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub Urząd będzie posiadać wiedzę, że jest wytwarzany na terytorium Republiki Korei;
 • promowania współpracy pomiędzy stowarzyszeniami stron zainteresowanych działającymi w obszarach wchodzących w zakres kompetencji Urzędu i Ministerstwem ds. Bezpieczeństwa Żywności i Leków Republiki Korei.

 

 

            Następnym ważnym aspektem współpracy polsko-koreańskiej było zorganizowane przez Urząd na podstawie podpisanych w latach ubiegłych porozumień o współpracy, „Polish-Lithuanian-Korean, Regulators Forum”, które odbyło się 30 czerwca 2014 roku i zapoczątkowało trójstronną współpracę polsko-koreańsko-litewską.