Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Witamy na stronie internetowej komórek organizacyjnych podległych Wiceprezesowi ds. Produktów Leczniczych Weterynaryjnych.

Nasze Departamenty wchodzą w skład Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Odpowiadamy za rejestrację produktów leczniczych weterynaryjnych. Co kryje się pod słowem „rejestracja” ? To trudny i skomplikowany proces mający na celu ochronę zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Najważniejszą częścią tego procesu jest ocena stosunku korzyści do ryzyka dla leku weterynaryjnego czyli udzielenie odpowiedzi na pytanie czy podając lek zwierzęciu spowodujemy więcej korzyści czy więcej szkód w jego organizmie, czy wyleczymy lub poprawimy stan zdrowia naszych pacjentów.

Oszacowanie stosunku korzyści do ryzyka dla leku odbywa się na podstawie oceny dokumentacji złożonej przez podmiot odpowiedzialny. Ocenę tę przeprowadzamy w oparciu o przepisy prawa krajowego i unijnego, wytyczne europejskie, angażując naszą wiedzę i doświadczenie.
Postępowanie kończy się wydaniem decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o dopuszczeniu do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego, który jest bezpieczny, skuteczny i prawidłowej jakości.
Bezpieczny dla zwierzęcia w leczeniu chorób.
Bezpieczny dla człowieka jako użytkownika, gdy stosuje ten produkt u zwierzęcia.
Bezpieczny dla człowieka jako konsumenta żywności pochodzenia zwierzęcego.
Bezpieczny dla człowieka jako pacjenta, gdy musimy ograniczać narastanie oporności drobnoustrojów na antybiotyki.
Bezpieczny dla środowiska, tak żeby niebezpieczne substancje nie przedostawały się do gleby, wody, roślin.
Skuteczny dla zwierząt jako naszych pacjentów.
Prawidłowej jakości, gdyż tylko takie leki są bezpieczne i skuteczne.