Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Rejestr Produktów Leczniczych (RPL)

Informacje o wszystkich produktach leczniczych oraz weterynaryjnych produktach leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, znajdą Państwo w elektronicznym Rejestrze Produktów Leczniczych.

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzony przez Prezesa Urzędu na podstawie art. 28 ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301).

W Rejestrze Produktów Leczniczych znajdziesz m.in. informacje dotyczące:

 • nazwy weterynaryjnego produktu leczniczego, jego postaci, drogi podania, mocy, dawkowania;
 • nazwy powszechnie stosowanej weterynaryjnego produktu leczniczego, jeżeli taka występuje;
 • składu jakościowego i ilościowego produktu;
 • gatunków zwierząt, u których może być stosowany dany weterynaryjny produkt leczniczy;
 • okresu karencji;
 • warunków przechowywania i transportu danego weterynaryjnego produktu leczniczego oraz jego okresu ważności;
 • wielkości i rodzaju dopuszczonych do obrotu opakowań danego weterynaryjnego produktu leczniczego;
 • numeru pozwolenia na dopuszczenie do obrotu weterynaryjnego produktu leczniczego oraz datę jego wydania i termin ważności.

Dostęp publiczny:

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/rpl/search/public

Centrum e-Zdrowie w porozumieniu z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, stworzyło film instruktarzowy, w celu ułatwienia użytkownikowi (lekarzowi weterynarii/właścicielowi zwierzęcia) wyszukiwania weterynaryjnych produktów leczniczych w Rejestrze Produktów Leczniczych (RPL).

Link do filmu:

Przejdź do strony głównej

https://www.youtube.com/watch?v=Ge6GahTn-8A

 

Unijna baza danych dotyczących weterynaryjnych produktów leczniczych –Union Product Database (UPD)

Unijna baza danych dotyczących weterynaryjnych produktów leczniczych służy jako źródło informacji o wszystkich dopuszczonych do obrotu lekach dla zwierząt i ich dostępności w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Unijna baza danych dotyczących weterynaryjnych produktów leczniczych została utworzona i jest prowadzona przez Europejską Agencję Leków we współpracy z państwami członkowskimi.

Dostęp dla zalogowanych podmiotów odpowiedzianych i Urzędów:

https://upd-portal-prod.azurewebsites.net/updwebui/home

Dla wszystkich osób zainteresowanych informacjami na temat weterynaryjnych produktów leczniczych został stworzony publiczny interfejs unijnej bazy danych produktów, który umożliwia:

 • wyszukiwanie i przeglądanie informacji na temat wszystkich weterynaryjnych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w UE / EOG, niezależnie od drogi dopuszczenia do obrotu;
 • uzyskanie informacji o tym, w którym państwie członkowskim dostępny jest dany weterynaryjny produkt leczniczy;
 • znalezienie informacji, które mogą pomóc w określeniu potencjalnych alternatywnych metod leczenia.

Dostęp publiczny:

 https://www.medicinesinfo.eu/select-language?destination=/node/210934