Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

 

 
 
Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzony przez Prezesa Urzędu na podstawie art. 28 ustawy Prawo farmaceutyczne. Do Rejestru wpisane są:
  • produkty lecznicze posiadające pozwolenie wydane przez Prezesa Urzędu w procedurach narodowej (NAR), wzajemnego uznania (MRP) oraz zdecentralizowanej (DCP);
  • produkty lecznicze posiadające pozwolenie wydane przez Komisję Europejską w procedurze scentralizowanej (CEN);
  • produkty lecznicze posiadające pozwolenie na import równoległy (IR).
 

Rejestr Produktów Leczniczych