Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

 

Współpraca Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z Urzędem ds. Żywności i Leków Chińskiej Republiki Ludowej

 

 

W dniu 4 listopada 2013 roku, podczas wizyty delegacji Chińskiego Urzędu ds. Żywności i Leków (CFDA) w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zostały sfinalizowanie ponad roczne przygotowania do zacieśnienia współpracy poprzez podpisanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy URPLWMiPB i CFDA. Zawarte porozumienie odnosi się do następujących aspektów:

  • wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze dopuszczania do obrotu, monitorowania bezpieczeństwa i skuteczności produktów leczniczych, jak również badań klinicznych;
  • wzajemnego wspierania się w zakresie szybkiego i pełnego dostępu do aktów prawnych, wymogów technicznych w zakresie badań klinicznych, dopuszczania do obrotu oraz monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych w tym tradycyjnych produktów leczniczych pochodzenia roślinnego, na terytoriach Polski i Chin;
  • wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie oceny dokumentacji składanej przez podmioty w procesie dopuszczania do obrotu produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi, immunologicznych, biologicznych i krwiopochodnych;
  • promowania współpracy pomiędzy stowarzyszeniami stron zainteresowanych działającymi w obszarach wchodzących w zakres kompetencji URPLWMiPB i CFDA.