Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

113 posiedzenie Grupy Szefów Agencji Leków (HMA), 19-20 września 2023 r., Santiago de Compostella (Hiszpania)

Podpisanie porozumienia o współpracy z  Agencją Leków i Wyrobów Medycznych w Mołdawii (AMDM)

Skuteczna implementacja projketu współpracy bliźniaczej finansowanego ze śrdoków UE w zakresie produktów leczniczych i wyrobów medycznych 

103. Posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków, 21 marca 2019, Amsterdam, Holandia

Szkolenie dla jednostek naukowo-badawczych z zakresu nauki regulacyjnej (ang. Regulatory science): 18 państw łączy siły w nowym konsorcjum zwanym STARS

Urząd podejmie działania w zakresie wsparcia rozwoju innowacyjnych produktów leczniczych

Siódme posiedzenie Komitetu Sterującego w ramach projektu współpracy bliźniaczej finansowanego ze środków Unii Europejskiej "Wzmocnienie Agencji Leków i Wyrobów Medycznych Mołdawii jako agencji regulacyjnej w dziedzinie leków, wyrobów medycznych ..." 

Posiedzenie Międzynarodowej Koalicji Regulatorów ds. Leków ICMRA

93. posiedzenie Grupy Szefów Agencji Leków(HMA), 11-13 lipca 2018, Wiedeń

100 - Jubileuszowe Posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków

Piąte posiedzenie Komitetu Sterującego w ramach, finansowanego ze środków Unii Europejskiej Projektu Współpracy Bliźniaczej „Wzmocnienie Agencji Leków i Wyrobów Medycznych jako agencji regulacyjnej w dziedzinie leków, wyrobów medycznych ..."

Światowy Dzień Zdrowia 2018

99 Posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków

Specjalne Posiedzenie Rady Zarządzającej EMA-rozpoczęcie procesu zatwierdzania nowej siedziby
w Amsterdamie

Czwarte posiedzenie Komitetu Sterującego w ramach projektu współpracy bliźniaczej finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Wzmocnienie Agencji Leków i Wyrobów Medycznych Mołdawii jako agencji regulacyjnej w dziedzinie leków, wyrobów medycznych i działalności farmaceutycznej”.

98. Posiedzenie Rady Zarzadzającej Europejskiej Agencji Leków

Podpisanie Porozumienia o zachowaniu poufności w wymianie informacji pomiędzy URPLWMiPB a MHLW oraz PMDA, 12 Szczyt Szefów Agencji Leków oraz spotkanie Międzynarodowej Koalicji Władz Regulujących Produkty Lecznicze w Japonii

Trzecie Spotkanie Komitetu Sterującego Projektu Współpracy Bliźniaczej finansowanego ze środków Unii Europejskiej, pt. Wzmocnienie Agencji Leków i Wyrobów Medycznych jako agencji regulacyjnej w dziedzinie leków, wyrobów medycznych i działalności farmaceutycznej(”Strengthening of the Medicines and Medical Devices Agency of the Republic of Moldova as regulatory agency in the field of medicines, medical devices and pharmaceutical activity”

97. Posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków

Drugie spotkanie Komitetu Sterującego projektu współpracy bliźniaczej, finansowanego ze środków UE, pt. „Wzmacnianie Agencji Leków i Wyrobów Medycznych Mołdawii jako agencji regulacyjnej w obszarze leków, wyrobów medycznych i działalności farmaceutycznej”

Spotkanie z udziałem Wiceministra Zdrowia Wietnamu dr Truong Quoc Cuong i prezesa URPLWMiPB dr Grzegorza Cessaka.

94. Posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków

93 Rada Zarządzająca Europejskiej Agencji Leków i wybór Wiceprzewodniczącego Rady

85. POSIEDZENIE SZEFOW AGENCJI LEKÓW UNII EUROPEJSKIEJ I EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Urząd podpisał porozumienie ze swoim kazachstańskim odpowiednikiem

URPLWMiPB podpisał porozumienie o zachowaniu poufności w wymianie informacji z australijskim Urzędem ds. Produktów Terapeutycznych (TGA)

92. Spotkanie Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków

Polsko – litewsko – mołdawska współpraca bliźniacza – przygotowanie do projektu.

Pierwsze spotkanie partnerów polsko – litewskiego projektu współpracy bliźniaczej „Wzmacnianie Mołdawskiej Agencji ds. Leków i Wyrobów Medycznych jako agencji regulacyjnej w obszarze leków, wyrobów medycznych i działalności farmaceutycznej”

Lithuania and Poland will Support Moldova in Strengthening Regulation of Pharmaceutical Activities and Medical Devices

Litwa i Polska będą wspierać Mołdawię w dostosowywaniu systemu regulacyjnego dla produktów leczniczych i wyrobów medycznych do prawa i norm obowiązujących w Unii Europejskiej

Spotkanie z delegacją Państwowego Instytutu Kontroli nad Lekiem Republiki Czeskiej

91. spotkanie Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków

83. posiedzenie Szefów Agencji Leków HMA

90. spotkanie Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków EMA

Spotkanie Grzegorza Cessaka – Prezesa URPLWMiPB i Truong Quoc Cuong - Dyrektora Generalnego DAV

89. spotkanie Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków

Rada Zarządzająca Europejskiej Agencji Leków nominowała prof. Guido Rasi na Dyrektora Zarządzającego

Spotkanie Urzędów Regulacyjnych ds. Rejestracji Leków Państw Nadbałtyckich

81. posiedzenie Szefów Agencji Leków HMA

Raport z działalności Europejskiej Agencji Leków EMA w 2014 roku

Współpraca URPL z organami kompetentnymi Republiki Korei w obszarze farmacji – robocza wizyta Prezesa Urzędu

87. posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków EMA

Porozumienie o współpracy pomiędzy polskim URPWMIPB a meksykańskim COFEPRIS

79. spotkanie Szefów Agencji Leków HMA

86. posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków EMA

50 rocznica powstania Dyrektoriatu ds. Jakości i Leków i Ochrony Zdrowia Rady Europy, EDQM

85. Posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków EMA

Wizyta delegacji meksykańskiej Federalnej Komisji ds. Ochrony Sanitarnej (COFEPRIS) w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB)

Wizyta delegacji Chińskiej Republiki Ludowej z Prowincji Gansu

77. spotkanie Szefów Agencji Leków HMA

Polsko-Litewsko-Koreańskie Forum Organów Regulacyjnych (URPLWMiPB)

84. posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków EMA

76. spotkanie Szefów Agencji Leków (Heads of Medicines Agencises, HMA) Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA)

75. spotkanie Szefów Agencji Leków HMA

Udział ekspertów Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w „Korea Medical Week 2013” w Polsce

Oficjalna wizyta Prezydenta RP w Mongolii i Republice Korei

81. Posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków

80. posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków

Wizyta Prezesa Urzędu Grzegorza Cessaka w Republice Korei, czerwiec 2013 rok

Podpisanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy URPLWMiPB i Registrar Drugs Council Pharmaceutical Services of Cyprus

Międzynarodowy Dzień Badań Klinicznych

72. spotkanie Szefów Agencji Leków HMA

Wizyta delegacji Ministerstwa Zdrowia Socjalistycznej Republiki Wietnamu (MOH) w URPLWMiPB

79. posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków EMA

71. spotkanie Szefów Agencji Leków HMA

78. posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków EMA

77. posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków EMA 

70. spotkanie Szefów Agencji Leków HMA