Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Rada Zarządzająca Europejskiej Agencji Leków (EMA) spotkała się 7 lutego 2018 r. podczas nadzwyczajnej sesji w celu przedyskutowania kwestii przyszłej siedziby EMA w Amsterdamie. Agencja przeniesie swoją siedzibę z Londynu do Amsterdamu do końca marca 2019 r., co jest spowodowane datą wystąpienia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej. Władze holenderskie zobowiązały się do zapewnienia Agencji całkowicie nowych budynków, dostosowanych do specjalnych wymagań EMA i zlokalizowanych w dzielnicy biznesowej Zuidas. Budowa i adaptacja budynku jednak nie zostanie ukończona do 30 marca 2019 r., czyli do czasu, gdy EMA powinna osiągnąć pełną zdolności do funkcjonowania w Amsterdamie. Dlatego też wybór oraz dostępność infrastruktury tymczasowej była częścią holenderskiej oferty na nową siedzibę Agencji.

Rada Zarządzająca EMA została poinformowana o postępach w zakresie tymczasowej siedziby Agencji, która zlokalizowana jest w dzielnicy Sloterdijk w Amsterdamie. Strona holenderska potwierdziła odnowienie budynku Spark zgodnie z wymogami postawionymi przez EMA a także udostępnienie nieruchomości 1 stycznia 2019 r. Pozwoli to na stopniowe przeniesienie całego personelu Agencji do Amsterdamu przed końcem marca 2019 r. Rozwiązanie tymczasowe ma za zadanie zapewnienie ciągłości działania EMA w Amsterdamie do czasu oddania do użytku nowego budynku w dniu 15 listopada 2019 r.

Ponadto, przedstawiciele rządu holenderskiego zaprezentowali szczegółowe informacje dotyczące budynku mającego pełnić funkcję stałej siedziby EMA w dzielnicy Zuidas. Rada Zarządzająca przyjęła wiadomość, że strona holenderska zobowiązuje się do zapewnienia płynności działań Agencji w trakcie zmiany siedziby z Londynu do Amsterdamu oraz że budynek powinien spełniać długoterminowe wymagania EMA.

Pierwszym krokiem na drodze do zatwierdzenia nowej siedziby Agencji w Amsterdamie było omówienie kluczowych elementów dokumentacji, które należy przedłożyć władzom budżetowym (w tym Radzie Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu), oraz przedłożenie prośby o przesłanie dodatkowych informacji w celu przyspieszenia procedury notyfikacji w jak najkrótszym czasie. Powiadomienie o zamiarze Agencji do przeniesienia do budynku stałej siedziby jest wymagane przez rozporządzenie finansowe Agencji i stanowi element procesu zatwierdzania. EMA może zaciągnąć również zobowiązanie umowne na nową, ostateczną siedzibę tylko na podstawie pozytywnej opinii władz budżetowych.