Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Polska jest szóstym co do wielkości rynkiem zbytu leków w Europie; popyt na leki systematycznie rośnie; w ciągu kilkunastu lat zanotowano prawie czterokrotny jego wzrost w ujęciu wartościowym. Lubimy się leczyć – pod względem liczby opakowań przypadających na głowę statystycznego mieszkańca zajmujemy po Francji drugie miejsce w Europie.
W związku z nie najlepszą dostępnością usług medycznych często leczymy się sami, kupując w aptece leki bez recepty (OTC; ang. „over the counter”); dosyć powszechne jest także zjawisko wykorzystywania leków zaordynowanych nam uprzednio przez lekarza, które przechowujemy w domowych apteczkach.
Wiek XX i XXI – to niewątpliwie ogromny postęp w farmakoterapii wielu schorzeń; wprowadzane są do obrotu nowe leki, często o silnym i bardzo silnym działaniu, wymagające zarówno od lekarzy jak i pacjentów rygorystycznego przestrzegania procedur terapeutycznych, jak też wnikliwej obserwacji działań niepożądanych i interakcji (wzajemnych oddziaływań między jednocześnie stosowanymi lekami).

 

Rodzi się więc pytanie: czy współczesne leki są lekami bezpiecznymi? Odpowiedź jest stosunkowo prosta: tak, wszystkie leki dopuszczone do obrotu w Polsce są preparatami dokładnie przebadanymi, a więc z założenia bezpiecznymi. Jednak jest to jedna strona medalu. Drugą, niemniej ważną, jest umiejętność posługiwania się lekiem, czyli bezpieczna terapia. I tu jest wiele do zrobienia. Często lek niewłaściwie stosowany, a nawet źle przechowywany, może stać się źródłem występowania fatalnych dla pacjenta zdarzeń.

 

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych stojąc na straży interesów Pacjenta postanowił zainicjować Kampanię Społeczną „Lek Bezpieczny”, mającą na celu:

  • Uświadomienie społeczeństwu zasad bezpiecznego stosowania leków
  • Przeciwdziałanie nieuzasadnionemu nadużywaniu leków
  • Wyeliminowanie stosowania leków pochodzących z nielegalnych źródeł, będących poza oficjalnym obiegiem farmaceutycznym, nie dopuszczonych do obrotu przez Urząd
  • Uwrażliwienie pacjentów na możliwość występowania działań niepożądanych związanych z terapią
  • Uświadomienie zagrożeń wynikających z interakcji leków, w tym także interakcji leków i żywności oraz suplementów diety.

 

Skuteczność naszej Kampanii niepomiernie wzrośnie, jeśli media, obdarzone przecież ogromnym zaufaniem społecznym, zechcą się aktywnie włączyć do jej upowszechniania. Kampania nie ma charakteru jednorazowej akcji – zdajemy sobie sprawę, że powinna być długoterminowym zadaniem o wieloletnim nawet przebiegu.

 

Zachęcamy więc Państwa gorąco, abyście przyłączyli się do nas; ze swojej strony gwarantujemy udostępnianie pełnej, źródłowej i obiektywnej informacji o lekach, pozbawionej elementów taniej sensacji. Na początek pozwalamy sobie załączyć do wykorzystania (za podaniem źródła) artykuł przedstawiający problem interakcji leków.

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Z wyrazami głębokiego szacunku
dr Grzegorz Cessak
Prezes Urzędu

 

Dr n. med. Wojciech Łuszczyna
Koordynator Kampanii „Lek Bezpieczny”
e-mail:rzecznik @ urpl.gov.pl