Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Warszawa, 11 czerwca 2019 r.

Notatka prasowa

Z Konferencji Apteczka wakacyjna” – niezbędna dla podróżnika, która odbyła się w dniu 11 czerwca 2019 r. w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL,WMiPB) w ramach Kampanii „Lek Bezpieczny”.

Celem Konferencji było przedstawienie minimalizacji zagrożeń wynikających z wypoczynku poza miejscem zamieszkania – zarówno bliskich wyjazdów weekendowych jak i dalekich eskapad, często odbywanych przez turystów na inne kontynenty; jednym z celów do tego służących jest właściwe przygotowanie przed podróżą i indywidualne zestawienie „Apteczki wakacyjnej” – niezbędnej dla podróżnika.

 

Apteczka wakacyjna to jednak nie tylko turystyka – to coraz częstsze wyjazdy w celach służbowych do krajów cywilizacyjnie innych od Polski, gdzie osiągnięcie standardów pomocy medycznej zazwyczaj dostępnych w Polsce bywa czasami niemożliwe.

Gospodarzem Konferencji był Pan dr Grzegorz Cessak, Prezes URPL,WMiPB, a zarazem Członek Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków (European Medicines Agency, EMA), który rozpoczynając Konferencję stwierdził: -Pamiętajmy, że pojęcie „apteczka wakacyjna” nie jest w Polsce zdefiniowana ustawowo, w związku z tym kupując gotowy produkt o tej nazwie dostępny na rynku, pamiętajmy, ze jest on zestawiony z wyrobów medycznych (materiały odkażające, nożyczki, bandaże elastyczne, termometr, jałowe gaziki, jednorazowe rękawiczki) i nie zawiera produktów leczniczych.

Na początku wystąpienia padło też ważkie stwierdzenie: -nader często mylone są dwa pojęcia: „apteczka wakacyjna” i „apteczka samochodowa”, co, bywa, sprowadza się do stwierdzenia „przecież mam już jedną apteczkę w samochodzie, to po co mi druga? Nic bardziej mylnego, co będzie tematem wypowiedzi Ekspertów Urzędu.

Niezmiernie ważną kwestią jest odpowiednie przygotowanie się do wyjazdu. -Przed wyruszeniem w podróż, szczególnie do strefy klimatu gorącego i miejsc charakteryzujących się niskim poziomem sanitarnohigienicznym, niezbędne jest podjęcie odpowiednich działań mających na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia nieprzewidzianych problemów zdrowotnych. Istotne jest przyjęcie obowiązkowych lub zalecanych szczepień ochronnych. Wszystkie informacje na temat szczepień należy uzyskać w placówkach służby zdrowia mających doświadczenie w zakresie medycyny podróży. Należy pamiętać, ze wizyta u lekarza specjalisty powinna odbyć się nie później niż 6-8 tygodni przed planowaną podróżą. Pozwoli to na przyjęcie z odpowiednim wyprzedzeniem zalecanej przez lekarza profilaktyki w postaci szczepień ochronnych albo profilaktyki lekowej w przypadku malarii.

- Równie ważne w konstruowaniu apteczki wakacyjnej jest zasięgnięcie porady co do przyjmowanych na stałe leków u swojego lekarza przez podróżujących cierpiących na inne schorzenia, zwłaszcza przewlekłe.

Bodaj najczęściej lekceważoną przez podróżujących, a niezwykle istotną sprawą jestjak akcentował Prezes - bezwzględny zakaz pozbawiania leków ich oryginalnych opakowań i wyrzucania ulotek – leki zawsze przewozimy w całości, a opakowanie i ulotka jest jego integralną częścią. Ulotki są kompendium wiedzy dla pacjenta, zatwierdzonym przez nasz Urząd. Pamiętajmy, że leki powinny być zakupione w Polsce lub w razie konieczności – w innym rozwiniętym cywilizacyjnie kraju, po okazaniu w aptece lub lekarzowi oryginalnego opakowania brakującego leku. Dlaczego jest to ważne? Obecnie mamy dopuszczonych do obrotu ponad 16 tys. produktów leczniczych (czyli leków); 80% z nich stanowią produkty wydawane z przepisu lekarza, 20% produkty OTC (wydawane bez recepty). Pod wieloma nazwami często kryje się odpowiednik o tym samym składzie i własnościach. W kraju, do którego się udajemy, nazwy odpowiedników mogą być różne, przy czym nazwy polskie – mogą być nieznane. Opakowanie zawierające nazwę międzynarodową jest gwarancją, ze otrzymamy ten sam lek co do składu i mocy.

Prezes Cessak podkreślił wyraźnie, że: -wszystkie te środki, będące zazwyczaj lekami OTC, mogą być aplikowane doraźnie, krótkotrwale, tzn. biegunka trwająca kilka dni, zwłaszcza z objawami w postaci krwistych stolców, czy narastająca temperatura ciała lub rozszerzający się odczyn po ugryzieniu – powinny być zaopatrzone możliwie szybko przez miejscowego lekarza.

Dlatego „Apteczkę wakacyjną”, każdy powinien skompletować indywidualnie w zależności od wieku, kierunku geograficznego i celu podróży, rodzaju wyjazdu (inaczej wygląda apteczka aktywnego wspinacza, inaczej – biernego plażowicza), ale i – a może zwłaszcza - apteczka chorych przewlekle, zawierająca leki, które pacjent-podróżnik musi przyjmować na stałe, wreszcie – odrębną specyfiką odznacza się apteczka naszego dziecka.

Po wystąpieniu Prezesa Urzędu Pan dr Marcin Lipowski - Zastępca Dyrektora Departamentu Oceny Dokumentacji Produktów Leczniczych omówił najczęstsze dolegliwości i sposoby zapobiegania ich wystąpieniu; były to:

  • Zaburzenia układu pokarmowego,
  • Ból i gorączka,
  • Postępowanie w zapobieganiu i leczeniu skutków ukąszeń przez owady,
  • Porażenia słoneczne,
  • Postępowanie w chorobie lokomocyjnej,
  • Uczulenia,
  • Zasady transportu i przechowywania leków.

Poruszono również kwestie związane z wywozem i przywozem leków za granicę.

Wywóz leków za granicę

Wyjeżdżając za granicę należy pamiętać o zabraniu leków, które pacjent przyjmuje regularnie i które mogą mu być potrzebne podczas podróży i podczas pobytu w danym kraju.

Leki zawarte w apteczce wyjazdowej powinny być przeznaczone na własny użytek podróżującego i nie powinny przekraczać liczby opakowań wynikających z dawkowania i czasu pobytu w danym miejscu.

Szczególnie należy pamiętać o lekach stosowanych w chorobach przewlekłych. Informacje na temat leków, jakie można przywozić na teren danego państwa znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce „Informacje dla podróżujących”. Tam też umieszczone zostały informacje na temat danych krajów.

Przewożąc insulinę i inne produkty w postaci zastrzyków niezbędne jest posiadanie przy sobie zaświadczeń lekarskich potwierdzających konieczność przyjmowania tych leków. Zaświadczenie takie powinno zostać przetłumaczone na język angielski i okazane w przypadku kontroli granicznych, kontroli celnych.

Przywóz leków do Polski

Zgodnie z art. 68 ust 5 ustawy Praw farmaceutyczne nie wymaga zgody Prezesa Urzędu przywóz z zagranicy produktu leczniczego na własne potrzeby lecznicze w liczbie nieprzekraczającej pięciu najmniejszych opakowań.

Na zakończenie eksperci jeszcze raz podkreślili ważność zagadnienia, lapidarnie umieszczonego na plakacie opracowanym przez Urząd „Czytaj ulotki leków” (w zał.; można pobrać ze strony URPL – adres http://urpl.gov.pl/pl/urz%C4%85d/kampanie/plakat-%E2%80%93-czytaj-ulotki) oraz podkreślili wagę zgłaszania zaobserwowanych działań niepożądanych leków, które pacjenci lub ich opiekunowie mogą obecnie także zgłosić samodzielnie do Urzędu (kontaktując się telefonicznie lub przez stronę http://www.urpl.gov.pl/pl/produkty-lecznicze/monitorowanie-bezpiecze%C5%84stwa-lek%C3%B3w/zg%C5%82o%C5%9B-dzia%C5%82anie-niepo%C5%BC%C4%85dane-0. Możliwe jest także skorzystanie w tym celu z aplikacji MobitSkaner.

Przestrzegając przekazanych Państwu zaleceń dotyczących zdrowotnych zaleceń wakacyjnych, mamy nadzieję, że pomoże to w zdrowym i bezproblemowym spędzeniu wypoczynku.  

[Opr. Wojciech Łuszczyna, Rzecznik URPL,WMiPB

Adres do kontaktu: rzecznik@urpl.gov.pl]