Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

ZMIANY W POZWOLENIU NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ WPROWADZANIA DO OBROTU PRODUKTU LECZNICZEGO

 

  1. Dla produktów leczniczych objętych przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 712/2012 z dnia 3 sierpnia 2012r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1234/2008 dotyczące badania zmian w warunkach pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i weterynaryjnych produktów leczniczych tj. syntetycznych produktów leczniczych, homeopatycznych produktów leczniczych ze wskazaniami, produktów leczniczych wytwarzanych metodami przemysłowymi zgodnie z przepisami zawartymi w Farmakopei Polskiej.

 

  1. Dla produktów leczniczych, objętych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktu leczniczego (Dz. U. 2014 r., poz. 679 opublikowany w dniu 23 maja 2014) dla których nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 712/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1234/2008 dotyczące badania zmian w warunkach pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i weterynaryjnych produktów leczniczych, tj. homeopatycznych produktów leczniczych bez wskazań oraz tradycyjnych produktów leczniczych roślinnych zarejestrowanych na podstawie odpowiednio art. 20a i art. 21a ustawy Prawo farmaceutyczne, które podlegają uproszczonej procedurze rejestracyjnej.

 

NOTYFIKACJE

Zgłoszenia na podstawie artykułu 31 ust. 1c ustawy Prawo farmaceutyczne dotyczące zmian w oznakowaniach opakowań produktów leczniczych i/lub ulotek dla pacjenta, niezwiązanych z Charakterystyką Produktu Leczniczego.

Notyfikacje uważa się a przyjęte jeżeli w terminie 90 dni od dnia ich zgłoszenia Prezes Urzędu nie wniesie sprzeciwu.

 

PROCEDURA PODZIAŁU PRACY (WORKSHARING)

 

Zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 712/2012 z dnia 3 sierpnia 2012r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1234/2008 dotyczące badania zmian w warunkach pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i weterynaryjnych produktów leczniczych podmioty odpowiedzialne mogą składać zmiany w procedurze podziału pracy dla produktów leczniczych zarejestrowanych w procedurze narodowej.

W procedurze podziału pracy (worksharing) mogą brać udział produkty zarejestrowane
w różnych procedurach tj. produkty centralne, europejskie i narodowe.

Wszystkie niezbędne informacje dot. składania wniosków w ramach procedury podziału pracy (worksharing) są dostępne na stronie CMDh:

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/q_and_a/q_and_a_detail_000087.jsp&mid=WC0b01ac058013f56d

http://www.hma.eu/96.html

 

Wniosek o zmianę porejestracyjną (formularz do pobrania)

 

Wymagane dokumenty

Wymagana dokumentacja jaką należy przedłożyć wraz z wnioskiem o dokonanie zmiany porejestracyjnej została określona w wytycznych dotyczących szczegółów różnych kategorii zmian (patrz Akty prawne i Komunikaty).

Wymagania dotyczące ilości składanej dokumentacji:

Wersja papierowa

  • Moduł 1, 2 - 2 egzemplarze
  • Moduł 3-5 - 1 egzemplarz
  • Moduł 1-5 – 2 x płyta CD

Wersja elektroniczna eCTD/Nees

  • Moduł 1-5 – 1 x płyta CD

 

Inne dokumenty:

Szablon pisma o zapytanie na podstawie art. 13d ust 2c - grupowanie po uzgodnieniu

Szablon pisma o informację dotyczącą procedury podziału pracy na podstawie art. 20 ust 1b

Wzór wniosku o wydanie rekomendacji w sprawie klasyfikacji dla zmiany nieprzewidzianej na podstawie art. 5

 

Opłaty

Akty prawne i Komunikaty

Pytania i odpowiedzi