Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version
Wniosek o przedłużenie okresu ważności pozwolenia na import równoległy produktu leczniczego składa się do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych co najmniej na 6 miesięcy przed upływem terminu ważności pozwolenia.

Przebieg postępowania jest taki sam jak w przypadku postępowania o wydanie pozwolenia na import równoległy.

Wniosek o przedłużenie pozwolenia (formularz do pobrania)

 

Wymagane dokumenty:

  • pismo przewodnie;

  • kopia zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego, w tym w zakresie przepakowywania;

  • odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców; dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia dokumentacji;

  • pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, jeżeli działa on przez pełnomocnika, wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej;

  • potwierdzenie uiszczenia opłaty za wniosek;

  • wzór ulotki w języku polskim w formie opisowej i graficznej;

  • wzór oznakowania opakowania zewnętrznego w języku polskim w formie opisowej i graficznej;

  • wzór oznakowania opakowania bezpośredniego w języku polskim w formie opisowej i graficznej, jeśli jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo farmakoterapii lub oryginalne opakowanie zawiera niespójne informacje z oznakowaniem w języku polskim;

  • płyta CD zawierająca druki informacyjne w wersji elektronicznej;

  • zdjęcia lub skany opakowań i ulotki sprowadzanego produktu leczniczego.

 

W przypadku dokumentów pochodzących z innego państwa należy dołączyć tłumaczenie na język polski poświadczone przez tłumacza przysięgłego. 

 

Opłaty

Akty prawne i Komunikaty Urzędu

Pytania i odpowiedzi