Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Udostępnione protokoły i uchwały z posiedzeń Komisji ds. Produktów z Pogranicza podlegają ograniczeniom co do ich treści:
1) produkty, co do których Prezes Urzędu na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz. 594 ze zm.) był zobowiązany do wydania opinii stwierdzającej czy środek spożywczy nie spełnia wymagań produktu leczniczego określonego przepisami prawa farmaceutycznego albo wyrobu medycznego w rozumieniu przepisów o wyrobach medycznych. Odnośnie tych produktów podmioty składające pismo o wydanie opinii w trybie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia złożyły wnioski o nieujawnianie danych dotyczących ich produktów;
2) wyroby medyczne - informacje w tym zakresie zostały nieujawnione, ponieważ wychodziły poza zakres udostępnienia, o którym mowa w art. 91 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 ze zm.);
3) produkty, co do których postępowanie administracyjne było w toku i z uwagi na fakt, że decyzja administracyjna wydawana w konkretnym postępowaniu stanowi informację publiczną, informacje wynikające z tego postępowania nie podlegają ujawnieniu.