Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Działalność Departamentu obejmuje przygotowywanie projektów planu pracy Komisji, w tym ustalanie projektów list produktów leczniczych oraz metod badania ich jakości, przewidzianych do zamieszczenia w Farmakopei, a także organizację, obsługę posiedzeń Komisji i jej grup eksperckich oraz uczestniczenie w nich. Departament koordynuje prace nad opracowywaniem monografii farmakopealnych biorąc udział w ustalaniu autorów monografii, gromadząc materiały i dokumentację do monografii, opracowując redakcyjnie kolejne wersje projektów monografii, w tym zapewniając korelacje pomiędzy tekstami narodowych monografii szczegółowych a monografiami ogólnymi (metody badania), a w przypadku polskojęzycznych wersji monografii Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur.) weryfikując ich zgodność z tekstami oryginalnymi. Departament uczestniczy w pracach wydawniczych kolejnych tomów, suplementów bądź wydań Farmakopei, przygotowując do nich zestawy monografii, dokonując korekt merytorycznych i redakcyjnych tekstów i przygotowując działy pomocnicze Farmakopei. Do zadań Departamentu należy również współpraca z Komisją Farmakopei Europejskiej.

Skład osobowy

dr n. farm. Ewa Leciejewicz-Ziemecka (dyrektor) (22 492 12 70; ewa.leciejewicz@urpl.gov.pl),
 
mgr inż. Maja Białobrzeska (22 492 12 71; maja.bialobrzeska@urpl.gov.pl),
 
mgr farm. Elżbieta Sadowska (22 492 12 72; elzbieta.sadowska@urpl.gov.pl)