Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Podstawa prawna

art. 36g ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Podmiot odpowiedzialny, który uzyskał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, jest obowiązany
do powiadomienia Prezesa Urzędu o tymczasowym lub stałym wstrzymaniu obrotu produktem leczniczym, przynajmniej na 2 miesiące przed dniem zaprzestania wprowadzania produktu leczniczego do obrotu, a jeżeli wstrzymanie wprowadzania produktu leczniczego do obrotu jest wynikiem wystąpienia wyjątkowych okoliczności - niezwłocznie po wystąpieniu tych okoliczności wraz z podaniem przyczyn takiej decyzji w szczególności oświadczeniem, czy takie działanie jest spowodowane którąkolwiek z przyczyn określonych w art. 33.
 

Powiadomienie o wstrzymaniu obrotu

Powiadomienie o wstrzymaniu obrotu należy sporządzić przy wykorzystaniu wzoru tabeli i przesłać do Urzędu Rejestracji pocztą elektroniczną na adres info@urpl.gov.pl

 

Powiadomienie o wznowieniu obrotu

Powiadomienie o wznowieniu obrotu należy sporządzić przy wykorzystaniu wzoru tabeli i przesłać do Urzędu Rejestracji pocztą elektroniczną na adres info@urpl.gov.pl

 

Termin powiadomienia o wstrzymaniu obrotu

  • na 2 miesiące przed dniem zaprzestania wprowadzania produktu leczniczego do obrotu;

bądź

  • niezwłocznie, jeżeli wstrzymanie wprowadzania produktu leczniczego do obrotu jest wynikiem wystąpienia wyjątkowych okoliczności.