Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Departament Informacji o Produktach Biobójczych oraz Wyrobach Poddanych Działaniu Produktów Biobójczych

Kontakt:

tel. 22 492 09 04,
fax. 22 492 09 01
email: dib@urpl.gov.pl

W skład Departamentu wchodzą dwa Wydziały:

1. Wydział Informacji o Produktach Biobójczych 

 • zapewnienie doradztwa w zakresie odpowiedzialności i obowiązków spoczywających na podmiotach odpowiedzialnych na mocy Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych;
 • zapewnienie doradztwa na mocy art. 81 rozporządzenia nr 528/2012;
 • współpraca z Europejską Agencją Chemikaliów, Komisją Europejską oraz organami właściwymi w innych Państwach Członkowskich;
 • prowadzenie spraw związanych z oceną dokumentacji w przypadku zgłoszenia  badań naukowych i rozwojowych na mocy art. 56 rozporządzenia nr 528/2012 oraz art. 14 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych;
 • prowadzenie ewidencji badań naukowych i rozwojowych produktów biobójczych.

2. Wydział do spraw Wykazu Produktów Biobójczych 

 • prowadzenie Wykazu Produktów Biobójczych;
 • udzielanie informacji na temat produktów biobójczych znajdujących się w Wykazie Produktów Biobójczych;
 • prowadzenie postępowań dotyczących uchylenia pozwolenia;
 • prowadzenie postępowań dotyczących wygaśnięcia pozwolenia;
 • współpraca z ośrodkami toksykologicznymi odpowiedzialnymi za kontrolę zatruć produktami biobójczymi
 • udzielanie informacji na temat wymaganej dokumentacji oraz wszystkich czynności związanych z postępowaniami w sprawie wydania zezwolenia na handel równoległy.

Termin spotkania z pracownikiem Urzędu wymaga wcześniejszego ustalenia