Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

 Grzegorz Cessak

 

KOMUNIKAT
PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH,
WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
z dnia 15.03.2016 r. 

w sprawie zniesienia wymogu dokonywania opłat za powiadomienia o których mowa w art. 58 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 i 1918) oraz za zgłoszenie zmian danych objętych ww. powiadomieniami.

W związku z licznie wpływającymi opłatami za dokonywanie powiadomień, o których mowa w art. 58 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, Prezes Urzędu uprzejmie informuje, iż w dniu 20 lutego 2016 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1918), która znosi obowiązek wnoszenia opłat za powiadomienia, o których mowa w art. 58 ust. 3 i 4 ww. ustawy o wyrobach medycznych oraz za zgłoszenie zmian danych objętych ww. powiadomieniami (ww. obowiązek uprzednio określony był w art. 60 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 66 ww. ustawy o wyrobach medycznych).

W związku z powyższym do powiadomień, o których mowa w art. 58 ust. 3 i 4 ww. ustawy o wyrobach medycznych oraz za zgłoszenie zmian danych objętych ww. powiadomieniami złożonych do Prezesa Urzędu po dniu 20 lutego 2016 r. nie należy wnosić opłaty.

 

Prezes Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych

 

/-/ Grzegorz Cessak

Do archiwum: 
Nie