Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

KOMUNIKAT

DYREKTORA GENERALNEGO URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW

LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

w sprawie działalności Kancelarii Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w czasie epidemii SARS-CoV-2

 

W związku z trwaniem stanu epidemii wywołanej zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się odpowiedzialnością za zdrowie interesantów oraz pracowników Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, na podstawie § 21 ust. 1 w zw. z § 21 ust. 5  Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 6 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.), uprzejmie informuję, co następuje:

  • Od dnia 24 stycznia 2022 r. do odwołania Kancelaria Główna będzie nieczynna dla petentów.
  • Dokumentację kierowaną do Urzędu w wersji papierowej należy składać do specjalnie przygotowanych w tym celu urn znajdujących się przy Kancelarii Głównej.
  • Dokumentację związaną z SARS-CoV-2 prosimy wrzucać do urny ze specjalnym oznaczeniem „Dokumentacja dotycząca SARS-CoV-2”.
  • Przesyłki kurierskie należy nadawać bez usługi zwrotnego potwierdzenia.
  • Kancelaria nie będzie wydawała potwierdzeń wpływu dla przesyłek papierowych.
  • W celu otrzymania potwierdzenia złożenia dokumentacji, należy ją składać za pomocą platformy e-PUAP, gdzie generowane jest UPO - urzędowe poświadczenie odbioru.
  • Wyłącznie w szczególnych sytuacjach na potrzeby pozyskania potwierdzenia wpływu dla przesyłek papierowych (dotyczy zgłoszeń i powiadomień wyrobów medycznych) zalecamy kontakt telefoniczny z pracownikami kancelarii (tel.: +48 22 49 21 121 lub 122, 123, 563 lub 520) lub z sekretariatem komórki merytorycznej.

Proszę o składanie dokumentacji w formie elektronicznej. W przypadku, gdy wymagane jest złożenie oryginałów, proszę dosłać je pocztą.

Magdalena Wojciechowicz

Dyrektor Generalny    

 

Do archiwum: 
Nie