Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

                              Grzegorz Cessak

Informacja z dnia 30.03.2018

w sprawie oceny stosowania leków zawierających kwasy tłuszczowe omega-3 po zawale serca

Europejska Agencja Leków (EMA) dokonuje oceny stosowania leków zawierających kwasy tłuszczowe omega-3 u pacjentów po zawale serca, w następstwie przeprowadzenia badań wykazujących, że te produkty doustne mogą nie mieć właściwości zapobiegania nawrotom choroby serca lub udaru.

Niedawna analiza 10 badań przeprowadzonych z  udziałem 78 000 pacjentów wykazała, że dodawanie leków zawierających kwasy tłuszczowe omega 3 do standardowego leczenia nie zmniejszyło znacząco występowania zawałów serca, udarów ani innych problemów ze strony serca i krążenia. Niniejsze odkrycia były podobne do tych z innych badań opublikowanych w 2012 r., które również nie wykazały istotnego zmniejszenia występowania chorób serca.

Leki zawierające kwasy tłuszczowe omega-3, w połączeniu z innymi lekami, są stosowane w większości krajów UE w celu zapobiegania chorobom serca i udarom po zawale serca. Są one również stosowane w celu obniżenia poziomu niektórych rodzajów tłuszczu we krwi. W czasie wydawania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dostępne dane wykazały pewne korzyści w zmniejszaniu występowania zawałów serca, udarów i zgonów, chociaż korzyści te uznano za niewielkie.

Na prośbę szwedzkiej agencji leków EMA dokona oceny danych dotyczących korzyści i ryzyka związanego z tymi lekami, w tym najnowszych analiz, i wyda zalecenie dotyczące pozwoleń na dopuszczenie do obrotu w UE.

Więcej informacji znajduje się w załączonym poniżej komunikacie EMA i jego tłumaczeniu.

Prezes Urzędu Rejestracji               

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych               

/-/ Grzegorz Cessak