Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

           Grzegorz Cessak

 

INFORMACJA

PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH,

WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH

z dnia 19 maja 2020 roku

w sprawie biegu terminów wynikających

ze zmiany specustawy z dnia 2 marca 2020 r. związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875). Przedmiotową ustawą uchylono art. 15zzr, art. 15zzs oraz art. 15 zzt ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695). Zgodnie z przepisem przejściowym zawartym w  art. 68 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. do terminów, których bieg został wstrzymany lub zawieszony na podstawie art. 15zzr ust. 1 lub art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. stosuje się następujące regulacje:

- terminy, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs ust. 1 lub art. 15zzr ust. 1 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r., rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy z dnia 14 maja 2020 r., co oznacza, że pierwszym dniem terminu będzie 24 maja 2020 r.;

- terminy, których bieg uległ zawieszeniu na mocy art. 15zzr ust. 1 lub art. 15zzs ust. 1 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy z dnia 14 maja 2020 r., co oznacza, że terminy te będą biegły dalej od 24 maja 2020 r.

 

Prezes Urzędu Rejestracji                  

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych                 

/-/ Grzegorz Cessak                      

Do archiwum: 
Nie