Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

              Grzegorz Cessak

Informacja Prezesa Urzędu

z dnia 4 sierpnia 2021 r.

w sprawie Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych

Uprzejmie informuję, iż w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stan na dzień 1 stycznia 2021 r.

Treść Obwieszczenia Prezesa Urzędu wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2021 r. (poz. 57).

Załącznik Nr 1 obejmuje produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w ramach procedury narodowej oraz procedur europejskich, których łączna liczba wynosi 10 184 produkty.

Załącznik Nr 2 obejmuje produkty lecznicze dopuszczone do obrotu przez Komisję Europejską w liczbie  2 882 produkty.

Załącznik Nr 3 obejmuje produkty lecznicze posiadające pozwolenie na import równoległy w liczbie 3 091 produktów.

Załącznik Nr 4 obejmuje produkty lecznicze weterynaryjne dopuszczone do obrotu w ramach procedury narodowej oraz procedur europejskich, których łączna liczba wynosi 1 563 produkty.

Załączniki Nr 5 i 6  obejmują produkty lecznicze weterynaryjne dopuszczone do obrotu przez Komisję Europejską oraz produkty lecznicze weterynaryjne posiadające pozwolenie na import równoległy, w łącznej liczbie 447 produktów.

 

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych          

/-/ Grzegorz Cessak              

 

 

Do archiwum: 
Nie