Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

             Grzegorz Cessak

 

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 22 grudnia 2020 roku

w sprawie uzupełnień do bazy EDQM Standard Terms

Informuję, że do elektronicznej bazy EDQM Standard Terms wprowadzona została w dniu 22 grudnia 2020 r. polska wersja poniższego terminu standardowego postaci leku i łączonych terminów standardowych, w tym termin określający postać farmaceutyczną szczepionki przeciw COVID-19 tj. concentrate for dispersion for injection.

Termin standardowy postaci leku

Concentrate for dispersion for injection – Koncentrat do sporządzania dyspersji do wstrzykiwań

Łączone terminy standardowe

Gastro-resistant powder and solvent for oral suspension – Proszek dojelitowy i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny doustnej

Transdermal gel in sachet – Żel przezskórny w saszetce

  Prezes Urzędu                             

Rejestracji Produktów Leczniczych,           

            Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

/-/  Grzegorz Cessak