Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

               Grzegorz Cessak 

 

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 16.08.2021 r. w sprawie komunikatu Europejskiej Agencji Leków dot. rozpoczęcia przeglądu danych dotyczących stosowania leku RoActemra u hospitalizowanych osób dorosłych z ciężkim przebiegiem COVID-19

EMA rozpoczęła ocenę leku przeciwzapalnego RoActemra (tocilizumab), aby rozszerzyć wskazania do jego stosowania o leczenie hospitalizowanych dorosłych pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19, którzy są już leczeni kortykosteroidami i wymagają dodatkowej tlenoterapii lub wentylacji mechanicznej.

RoActemra jest uważana za potencjalną metodę leczenia COVID-19 ze względu na jej zdolność do blokowania działania interleukiny-6, substancji wytwarzanej przez układ odpornościowy organizmu w odpowiedzi na stan zapalny, która odgrywa ważną rolę w COVID-19.

Komitet ds. Leków Stosowanych u Ludzi (CHMP) przeprowadzi przyspieszoną ocenę danych przedstawionych we wniosku, w tym wyników czterech dużych badań randomizowanych z udziałem pacjentów hospitalizowanych z ciężkim przebiegiem COVID-19, w celu podjęcia decyzji, czy należy zezwolić na rozszerzenie wskazań. Opinia CHMP wraz z wszelkimi wymaganiami dotyczącymi dalszych badań i dodatkowego monitorowania bezpieczeństwa zostanie następnie przekazana Komisji Europejskiej, która wyda ostateczną, prawnie wiążącą decyzję obowiązującą we wszystkich państwach członkowskich UE.

EMA poinformuje o wynikach swojej oceny, która ma nastąpić w połowie października, chyba że potrzebne będą dodatkowe informacje.

RoActemra została po raz pierwszy dopuszczona do obrotu w UE w 2009 r. Więcej informacji o leku znajduje się na stronie internetowej EMA.

 

                                                                                                                       Z upoważnienia

                                                                                                                                 Prezesa Urzędu Rejestracji

                                                                                                                           Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

                                                                                                                               i Produktów Biobójczych

                                                                                                                                /-/ Marcin Kołakowski