Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

               Grzegorz Cessak  

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 14.07.2021 r. o publikacji w językach narodowych UE decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zmiany decyzji dotyczącej dopuszczenia do obrotu na terytorium UE szczepionki przeciw COVID19Covid-19 Vaccine Janssen

 

Informuję, że w dniu 9 lipca 2021 r. Komisja Europejska opublikowała decyzję w sprawie zmiany decyzji dotyczącej dopuszczenia do obrotu na terytorium Unii Europejskiej szczepionki przeciw COVIDー19  Covid-19 Vaccine Janssen firmy Janssen-Cilag NV wraz z Charakterystyką Produktu Leczniczego, oznakowaniem opakowań i ulotką dla pacjenta.

Zmiana wprowadza informację dotyczącą wystąpienia bardzo rzadkich przypadków zespołu przesiąkania włośniczek.  Stosowanie produktu u osób, u których występowały epizody zespołu przesiąkania włośniczek jest przeciwskazane.

Stosowne informacje dostępne są pod następującymi linkami.  

Unijny rejestr produktów leczniczych stosowanych u ludzi 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1525.htm

Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 9.7.2021 r. w sprawie zmiany wydanego decyzją C(2021) 1763(final) warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego stosowanego u ludzi „COVID-19 Vaccine Janssen - Szczepionka przeciw COVID-19 (Ad26.COV2-S [rekombinowana])”

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210709152562/dec_152562_pl.pdf

Załącznikiem do ww. decyzji są druki informacyjne szczepionki, tj. Charakterystyka Produktu Leczniczego, oznakowanie opakowań i ulotka dla pacjenta - dostępne w językach narodowych UE, w tym wersja polskojęzyczna zweryfikowana przez ekspertów Urzędu, opublikowana w dniu 14 lipca 2021 r.: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210709152562/anx_152562_pl.pdf

  Prezes Urzędu                               

Rejestracji Produktów Leczniczych,          

            Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

/-/  Grzegorz Cessak