Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

ma przyjemność zaprosić Państwa

na konferencję prasową

Błędy medyczne w farmakoterapii
Czy umiemy i możemy im zapobiegać? 

w ramach Ogólnopolskiej Kampanii 

Konferencja odbędzie się
8 marca 2016 r. (wtorek)
Godz. 12.00
Siedziba Urzędu, Al. Jerozolimskie 181C w Warszawie
(wejście: bud. C, sala nr 622, PIĘTRO VI)

Stosując farmakoterapię zawsze oprócz oczekiwania skuteczności musimy liczyć się z występowaniem niepożądanych działań leków (ndl). Powikłania farmakoterapii mogą powstawać nie tylko w wyniku spontanicznego ich występowania, ale mogą być konsekwencją zarówno zdarzeń niepożądanych w farmakoterapii jak i błędu medycznego, jaki może wystąpić podczas stosowania leków. Według danych WHO z ubiegłego roku , błędy w preskrypcji w szpitalach występują u 0,3-9,1% pacjentów, natomiast 1,6%-2,1% - to błędy lekowe przy wypisie ze szpitala; koszt szkody z tego wynikający jest szacowany na 4,5-21,8 miliardów euro. 
W przypadku, kiedy mówimy o błędzie medycznym zakładamy, że lek zostaje podany pacjentowi, u którego istnieją przeciwwskazania bezwzględne lub względne do jego podania. Z błędem mamy również do czynienia, gdy lek zostaje podany w nieodpowiedniej dawce, w błędnych przedziałach czasowych pomiędzy kolejnymi podaniami oraz gdy lek zostaje podany u pacjenta, który jednoczasowo zażywa inne leki lub np. stosuje suplementy diety, mogące wchodzić między sobą w niekorzystne interakcje, których konsekwencją jest zmniejszenie skuteczności i zmniejszenie bezpieczeństwa dla pacjenta.
Niestety w praktyce mamy nierzadko do czynienia z brakiem możliwości ustalenia, co w danym momencie zażywa pacjent, gdyż nadal nie dysponujemy jakimkolwiek jednoznacznym dokumentem, który o tym informuje. Co więcej polski pacjent lubi się leczyć, a zatem może przyjmować dostępne bez recepty „leki ukradkowe”, o których nie informuje swojego lekarza. Następna kwestia to powszechnie stosowana suplementacja, co gorsze bez jakichkolwiek podstaw merytorycznych. Często konsument nie widzi różnic między lekiem a suplementem, co więcej nie zdając sobie z sprawy z możliwości wystąpienia ciężkich powikłań, a nawet zgonu zaczyna wraz z lekami przyjmować liczne suplementy, czego konsekwencją może być hospitalizacja.
W przypadku błędu medycznego w farmakoterapii możemy mieć do czynienia z podaniem leku w populacji wiekowej, która nie powinna danego leku otrzymać. Dotyczy to w szczególności populacji pediatrycznej i geriatrycznej, gdzie zmiany w farmakokinetyce i farmakodynamice leków mogą indukować działania niepożądane. Tak samo warto pamiętać o ograniczeniach i przeciwwskazaniach do stosowania leków w okresie ciąży i karmienia piersią.
Podobnie błędem jest stosowanie leków niezgodnie z komunikatami bezpieczeństwa, które publikowane są na stronie Urzędu Rejestracji. Komunikaty te wskazują nowe ograniczenia i przeciwwskazania do stosowania niektórych leków i mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa stosowanego leczenia. 
Konferencję poprowadzi Wojciech Łuszczyna, rzecznik URPL,WM i PB
                 Bliższe informacje: Joanna Parda tel. 022 49-21-131 lub joanna.parda@urpl.gov.pl