Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Europejska Agencja Leków (EMA) i Komisja Europejska przekazują wytyczne mające pomóc firmom farmaceutycznym odpowiedzialnym zarówno za produkty stosowane u ludzi, jak i weterynarii, przygotować się do wyjścia Wielkiej Brytanii (UK) z Unii Europejskiej (UE), czyli do procesu znanego jako "Brexit". Działanie to ma na celu ułatwienie firmom podjęcia niezbędnych kroków dla zapewnienia nieprzerwanych dostawy swoich leków. Wytyczne dotyczą leków centralnie dopuszczonych do obrotu.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_001891.jsp&mid=WC0b01ac0580cb2e5b