Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version
Wyłączenie jawności informacji publicznej w dokumencie w zakresie: nazwy podmiotów odpowiedzialnych, nazw produktów leczniczych, nazw substancji czynnych, znaku sprawy, danych osobowych, informacji wynikających z przedstawionych badań zostało dokonane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na podstawi art. 73 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1330), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r., poz. 419).