Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

28 grudnia 20202 r.

Komunikat Prezesa Urzędu z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wpływu Brexitu i zakończenia okresu przejściowego na ważność pozwoleń na import równoległy.

17 listopada 2020 r. 

Informacja dla przedsiębiorców w sprawie przyszłej współpracy z Wielką Brytanią

18 kwietnia 2019 r.

Rada Europejska opublikowała podsumowanie kwietniowego posiedzenia w sprawie brexit’u

15 kwietnia 2019 r.

Komisja Europejska opublikowała komunikat dotyczący bezumownego brexit’u.

29 marca 2019 r.

Informacja Komisji Europejskiej w sprawie dat brexit’u

15 marca 2019 r.

Komunikat Prezesa z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wpływu Brexitu na ważność pozwoleń na import równoległy

Informacja Prezesa z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wyjątku dotyczącego możliwości wykorzystania badań kontroli jakości serii produktu leczniczego weterynaryjnego wykonanych na terenie Wielkiej Brytanii

14 marca 2019 r.

Informacja Prezesa z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie wyjątku dotyczącego możliwości wykorzystania badań kontroli jakości serii produktu leczniczego wykonanych na terenie Wielkiej Brytanii

4 marca 2019

Nowa publikacja Komisji Europejskiej w sprawie Rozporządzenia REACH w aspekcie brexit.

1 marca 2019 

Komunikat Prezesa z dnia 1 marca 2019 roku wydany w związku z Brexitem i dotyczący wyrobów medycznych

28 lutego 2019 

Komunikat Prezesa z dnia 28.02.2019 r. w sprawie zmian danych objętych pozwoleniami na obrót lub na udostępnianie na rynku i stosowanie produktów biobójczych w związku z Brexitem

28 lutego 2019 

 
27 lutego 2019
 
 
 
15 lutego 2019

Komisja Europejska opublikowała prezentację dotyczącą brexit.

04 lutego 2019

EMA opublikowała aktualizację wytycznych dotyczących przygotowań do brexit’u

30 stycznia 2019

 
19 lipca 2018

EMA identyfikuje luki w przygotowaniu przemysłu do brexit'u

12 lipca 2018

Informacja w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UniiEuropejskiej - produkty lecznicze rejestrowane w procedurach narodowych icentralnej

14 czerwca 2018

Projekt Umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

09 kwietnia 2018

Nowe narzędzie do śledzenia procesu przenoszenia siedziby EMA do Amsterdamu

09 kwietnia 2018

Wskazówki dla firm w związku z Brexitem

16 marca 2018

99 Posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków

6 marca 2018

91 Posiedzenie Grupy Szefów Agencji Leków w Lizbonie oraz Specjalne Posiedzenie Rady Zarządzającej EMA

9 lutego 2018

Specjalne Posiedzenie Rady Zarządzającej EMA-rozpoczęcie procesu zatwierdzania nowej siedziby w Amsterdamie

21 listopada 2017

Europejska Agencja leków przenosi sie do Amsterdamu

4 października 2017

Europejska Agencja Leków opublikowała komentarze dotyczące ofert państw członkowskich na przyjęcie siedziby Agencji

2 października 2017

Ocena Komisji Europejskiej dotycząca ofert państw członkowskich na nową siedzibę EMA/EBA

13 września 2017 r.

Oferty przyjęcia Europejskiej Agencji Leków (EMA) przez państwa członkowskie UE

1 sierpnia 2017 r.

Przygotowania Europejskiej Agencji Leków do brexit’u

2 sierpnia 2017

Polska ubiega się o przeniesienie siedzib europejskich agencji EBA i EMA do Warszawy

22 czerwca 2017

Rada Europejska, w formacie „27”, przeanalizowała najnowsze osiągnięcia w negocjacjach, będących następstwem notyfikacji Zjednoczonego Królestwa na mocy art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej.

31 maja 2017

Komisja Europejska i Europejska Agencja Leków opublikowały dokument zawierający najważniejsze pytania i odpowiedzi z obszaru centralnie dopuszczanych do obrotu produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi i zwierząt, wynikające z procesu występowania Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

22 maja 2017

Rada Europejska przyjęła decyzję pozwalającą rozpocząć negocjacje w sprawie brexit’u z Wielką Brytanią i oficjalnie wyznaczyła Komisję Europejską na negocjatora UE. Przyjęto także wytyczne negocjacyjne.

3 maja 2017

Komisja Europejska przedstawia projekt szczegółowych wytycznych negocjacyjnych.

2  maja 2017

Komisja Europejska i Europejska Agencja Leków opublikowały zawiadomienie dla posiadaczy pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz do celów weterynaryjnych.

28 kwietnia 2017

Nadzwyczajne spotkanie w Europejskiej Agencji Leków w sprawie konsekwencji Brexit.

29 marca 2017

Wielka Brytania formalnie uruchamia Artykuł 50 Traktatu o Unii Europejskiej w celu wystąpienia ze struktur unijnych.

7 lutego 2017

Uchwała Parlamentu Szkockiego w sprawie procedowania  projektu ustawy o notyfikacji wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

24 stycznia 2017

Wydanie wyroku przez Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa w sprawie procesu wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

6 lipca 2016

Oświadczenie Europejskiej Agencji Leków w sprawie wyników referendum w Wielkiej Brytanii dotyczącego wystąpienia z Unii Europejskiej.

23 czerwca 2016

Odbyło się referendum w Wielkiej Brytanii dotyczące członkostwa w Unii Europejskiej.