Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Weterynaryjnych współpracuje z organami oraz jednostkami krajowymi i europejskimi.

Na terenie kraju współpracujemy z:

 • Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Rolnictwa w kwestii wdrażania polityki dotyczącej produktów leczniczych weterynaryjnych, bezpieczeństwa żywności i ochrony zdrowia publicznego,
 • Głównym Inspektoratem Weterynarii w zakresie urzędowego zwalniania serii immunologicznych produktów leczniczych weterynaryjnych, nadzoru nad jakością leków weterynaryjnych, reklamy, nadzoru nad obrotem hurtowym, detalicznym, sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych weterynaryjnych oraz kwalifikacji produktów z pogranicza,
 • Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym w zakresie nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych weterynaryjnych,
 • Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie prawodawstwa dotyczącego doświadczeń na zwierzętach,
 • Narodowym Instytutem Leków w Warszawie, który jest Oficjalnym Laboratorium Kontroli Leków (OMCL) w zakresie badania jakościowego leków weterynaryjnych (farmaceutycznych),
 • Państwowym Instytutem Weterynarii – Państwowy Instytutem Badawczym w Puławach w zakresie badań jakościowych immunologicznych produktów leczniczych weterynaryjnych.

Na terenie Unii Europejskiej współpracujemy z:

 • Komisją Europejską  - bierze udział w pracach grup ekspertów weterynaryjnych,
  więcej na stronie http://ec.europa.eu/
 • Europejską Agencją Leków biorąc udział w pracach komitetu i grup roboczych:
  • Komitet Produktów Leczniczych Weterynaryjnych (The Committee for Medicinal Products for Veterinary Use, CVMP),
  • Grupa do spraw Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Weterynaryjnych (Pharmacovigilance Working Party),
  • Grupa do spraw Immunologicznych Produktów Leczniczych Weterynaryjnych (Immunologicals Working Party),
  • Grupa do spraw Bezpieczeństwa Produktów Leczniczych Weterynaryjnych (Safety Working Party),
  • Grupa do spraw Skuteczności Produktów Leczniczych Weterynaryjnych (Efficacy Working Party),
  • Grupa do spraw Jakości Produktów Leczniczych Weterynaryjnych (Quality Working Party),
  • Grupa do spraw Oceny Ryzyka dla Środowiska Produktów Leczniczych Weterynaryjnych ( Environmental Risk Assessment Working Party),
  • Grupa do spraw Doradztwa Naukowego (Scientific Advice Working Party),
  • Oraz Grupą do spraw Doradztwa Naukowego w zakresie Antybiotyków (Scientific advisory Group on Antimicrobials)
    oraz Working Group on Quality Review of Documents, więcej na stronie http://www.ema.europa.eu/)
  • The Heads of Medicines Agencies - Grupą Koordynacyjną do spraw Produktów Leczniczych Weterynaryjnych (CMDv) (więcej na stronie http://www.hma.eu/)