Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Odpowiadamy za:

 • ocenę dokumentacji jakości, bezpieczeństwa i skuteczności dla produktów leczniczych weterynaryjnych,
 • prowadzenie postępowań dopuszczenia do obrotu, przedłużenia terminu okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu oraz zmian porejestracyjnych w procedurze narodowej,
 • wypełnianie obowiązków kraju referencyjnego (RMS), kraju zainteresowanego (CMS) w procedurach wzajemnego uznania i zdecentralizowanej,
 • prowadzenie procedury importu równoległego dla produktów leczniczych weterynaryjnych,
 • prowadzenie procedury niewygaszania pozwoleń na dopuszczenie do obroty,
 • prowadzenie procedury wpisu do Rejestru Wytwórców Substancji Czynnych o właściwościach anabolicznych, przeciwzakaźnych, przeciwpasożytniczych, przeciwzapalnych, hormonalnych lub psychotropowych,
 • monitorowanie bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych poprzez zbieranie i ocenę zgłoszeń działań niepożądanych,
 • prowadzenie procedury i ocenę dokumentacji dla badań klinicznych weterynaryjnych,
 • prowadzenie Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie leków weterynaryjnych,
 • prowadzenie miesięcznego wykazu produktów leczniczych weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu,
 • zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu Rejestracji kopii decyzji Prezesa, tekstów charakterystyk produktów leczniczych weterynaryjnych i ulotek,
 • wdrażanie polityki dotyczącej produktów leczniczych weterynaryjnych, bezpieczeństwa żywności i ochrony zdrowia publicznego, opracowanej przez Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.