Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Ustawa o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 18 marca 2011r. (Dz. U. Nr 82, poz.451)

Art. 7 ust. 1

Przy Prezesie Urzędu działają następujące komisje o charakterze opiniodawczo-doradczym:

 1. Komisja ds. Produktów Leczniczych,
 2. Komisja ds. Wyrobów Medycznych,
 3. Komisja ds. Produktów Biobójczych,
 4. Komisja ds. Produktów Leczniczych Weterynaryjnych,
 5. Komisja ds. Farmakopei,
 6. Komisja ds. Produktów z Pogranicza.

Do zadań Komisji ds. Produktów Leczniczych Weterynaryjnych należy w szczególności:

 

 1. dokonywanie oceny merytorycznej dokumentacji dotyczącej produktów leczniczych weerynaryjnych przedłożonej przez Prezesa Urzędu, w szczególności w zakresie skuteczności działania, bezpieczeństwa stosowania, a także przydatności do lecznictwa produktu leczniczego weterynaryjnego, zgłoszonego we wniosku o dopuszczenie do obrotu;
 2. analiza produktów leczniczych weterynaryjnych pod kątem ich przydatności do lecznictwa oraz dostępności do produktów leczniczych weterynaryjnych najnowszej generacji;
 3. występowanie do Prezesa Urzędu z wnioskami mającymi na celu zapewnienie odpowiednich standardów dokonywania oceny charakterystyk produktów leczniczych weterynaryjnych;
 4. opiniowanie raportów oceniających produkty lecznicze weterynaryjne dopuszczane do obrotu, zgłaszanych przez Prezesa Urzędu;
 5. wyrażanie opinii o ocenie zagrożeń dotyczących występowania pozostałości produktów leczniczych weterynaryjnych w żywności pochodzenia zwierzęcego;
 6. wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa Urzędu w zakresie produktów leczniczych weterynaryjnych.