Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

           Grzegorz Cessak

KOMUNIKAT

Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

z dnia 2 października 2020 r.

w sprawie zasad udostępniania akt administracyjnych

 

    Mając na uwadze konieczność przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 do odwołania wprowadza się następujące zasady realizacji prawa stron postępowania administracyjnego do wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów w siedzibie Urzędu:

     I. zgodnie z art. 15zzzzzn pkt 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) poprzez:

      1) przesłanie skanów określonych uprzednio przez stronę dokumentów na adres elektroniczny wskazany przez stronę;

     2) transmisji audiowizualnej – informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia transmisji audiowizualnej przesyłana jest na adres elektroniczny wskazany przez stronę;

     II. w wyjątkowych wypadkach osobisty wgląd do akt następuje wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu stosownie do możliwości organizacyjnych organu poprzez umożliwienie pojedynczym osobom bezpośredniego dostępu do akt pod nadzorem upoważnionego pracownika organu. Akta udostępniane będą w każdą środę w godzinach 9:00 – 13.00 w wyznaczonym pomieszczeniu oraz przy zachowaniu odpowiednich odległości. Osoby przeglądające akta zobowiązane są do zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy oraz używania rękawiczek ochronnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

     Urząd nie zapewnia maseczek do zakrycia ust i nosa, przyłbic, ani rękawiczek ochronnych.

   Osoby przeglądające akta zobowiązane są do zdezynfekowania rąk przy użyciu płynu dezynfekcyjnego udostępnianego przez Urząd przed wejściem do pomieszczenia, w którym udostępniane są akta. W czasie czynności przeglądania akt przez stronę pracownik Urzędu nie wykonuje kserokopii akt lub ich części.

Prezes                                    

Urzędu Rejestracji                         

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych                  

/-/ Grzegorz Cessak