Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

             Grzegorz Cessak

Informacja z dnia 17 grudnia 2019 roku

w sprawie nowych i znowelizowanych rozdziałów i monografii zawartych w części podstawowej dziesiątego wydania Farmakopei Europejskiej (10.0)

Informuje się, że część podstawowa wydania dziesiątego Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur. 10.0) staje się obowiązująca w państwach stosujących Farmakopeę Europejską w tym w Rzeczpospolitej Polskiej, od dnia 1 stycznia 2020 r., na podstawie Rezolucji Rady Europy (Council of Europe, European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH)) AP-CPH (18) 4.

W załączeniu do Informacji przedstawia się tabelę zawierającą tytuły nowych i znowelizowanych tekstów podstawowych (rozdziałów), monografii ogólnych i monografii szczegółowych zawartych w części podstawowej dziesiątego wydania Farmakopei Europejskiej. Nazewnictwo podane jest w języku łacińskim, angielskim, francuskim i polskim. Przy tytułach, w górnym indeksie, umieszczono oznakowania dotyczące rodzaju wprowadzanego do tekstu Ph. Eur. 10.0 uzupełnienia lub zmiany. Wyjaśnienia zastosowanych oznakowań podaje się poniżej:

*    −    jednobrzmiące nazwy angielska i francuska,

**  –    monografia opublikowana pod wskazanym tytułem w dziewiątym wydaniu Ph. Eur., przed opublikowaniem Ph. Eur. 10.0,

I     –    oznacza monografię niezamieszczoną dotychczas w Ph. Eur.,

II   –    oznacza monografię Ph. Eur., która została poddana pełnemu procesowi rewizji,

III  –    oznacza monografię Ph. Eur., do której wprowadzono częściowe zmiany o charakterze merytorycznym,

IV  –    oznacza monografię Ph. Eur. o zmienionym tytule,

VI  –    oznacza tekst podstawowy o zmienionym numerze.

 

  Prezes Urzędu                          

Rejestracji Produktów Leczniczych,        

             Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

 

/-/  Grzegorz Cessak