Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

            Grzegorz Cessak

INFORMACJA

PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH,
WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH

z dnia 19 marca 2020

w sprawie komunikatu Europejskiej Agencji Leków dotyczącego zbierania zespołów badawczych badań klinicznych
produktów leczniczych stosowanych w zakażeniach spowodowanych wirusem SARS-CoV-2019 (COVID-19)

 

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (Committee on Medicinal Products for Human Use - CHMP) Europejskiej Agencji Leków opublikował oświadczenie, w którym wzywa wspólnotę badawczą UE do priorytetowego traktowania dużych, wieloośrodkowych badań klinicznych, dających rozstrzygające dowody potrzebne do szybkiego opracowania i zatwierdzenia potencjalnych metod leczenia stosowanych w zakażeniach spowodowanych wirusem SARS-CoV-2019 (COVID-19).

Tekst oświadczenia dostępny pod adresem: https://www.ema.europa.eu/en/documents/press-release/call-pool-research-resources-large-multi-centre-multi-arm-clinical-trials-generate-sound-evidence_en.pdf

 

Prezes Urzędu Rejestracji               
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych               
/-/ Grzegorz Cessak