Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

          Grzegorz Cessak

Informacja Prezesa z 27 maja 2021 r. w sprawie stosowania wziewnych kortykosteroidów w terapii COVID-19

Grupa zadaniowa Europejskiej Agencji Leków ds. COVID-19 (COVID-ETF) poinformowała, że obecnie nie posiada wystarczających dowodów naukowych na potwierdzenie korzyści ze stosowania wziewnych kortykosteroidów u osób z COVID-19. Dotychczas przeprowadzone badania nie stwierdziły wprawdzie żadnych przeciwwskazań ani zagrożeń dla bezpieczeństwa, tym niemniej jednak konieczne jest przeprowadzenie kolejnych badań potwierdzających poziom bezpieczeństwa stosowania u pacjentów z COVID-19, którzy nie wymagają dodatkowej tlenoterapii.

Informacja przekazana przez Europejską Agencję Leków jest następstwem przeglądu aktualnych dowodów naukowych, przeprowadzonego w wyniku rosnącego zainteresowania wziewnymi kortykosteroidami (np. budezonidem czy cyklezonidem), jako środkami terapeutycznymi w leczeniu ambulatoryjnym COVID-19. Kortykosteroidy wykorzystywane są zazwyczaj w leczeniu stanów zapalnych płuc, takich jak astma czy przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowych badań klinicznych w celu ustalenia korzyści ze stosowania wziewnych kortykosteroidów u osób z COVID-19.

Na chwilę obecną dowody naukowe z badań klinicznych potwierdzają korzyści ze stosowania deksametazonu u osób z COVID-19, czyli kortykosteroidu ogólnoustrojowego. We wrześniu 2020 r. na podstawie rzetelnych danych Europejska Agencja Leków zatwierdziła stosowanie doustnego lub iniekcyjnego deksametazonu u pacjentów z COVID-19, wymagających dodatkowej tlenoterapii. W celu zapewnienia aktualnych danych oraz zaleceń dla pracowników opieki zdrowia, EMA będzie kontynuowała monitoring stosowania różnych preparatów w terapii lub zapobieganiu COVID-19. 

Prezes Urzędu Rejestracji                  

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

                 i Produktów Biobójczych                

                /-/ Grzegorz Cessak