Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

                 Grzegorz Cessak

INFORMACJA

PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH,

WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH

z dnia 21.04.2020 r.

w sprawie opublikowania przez Grupę Koordynacyjną CMDh (Q&A):

„Practical guidance of the CMD h for facilitating the handling of process during the Covid-19 crisis”

 

Komisja Europejska wraz z Europejską Agencją Leków oraz Szefami Agencji Rejestracyjnych (odpowiednio KE, EMA i HMA) uzgodniła szereg środków w celu ułatwienia zarządzania procedurami rejestracyjnymi dla produktów leczniczych uznanych za kluczowe w okresie pandemii Covid-19.

W ramach realizacji tego celu Komisja Europejska we współpracy z siecią agencji rejestracyjnych opublikowała pytania i odpowiedzi w sprawie wymogów regulacyjnych dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi podczas pandemii COVID-19:

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/human-use/docs/guidance_regulatory_covid19_en.pdf

Grupa Koordynacyjna CMDh uzgodniła dodatkowe pytania i odpowiedzi, które dostarczają praktycznych informacji na temat tego, jak stosować przepisy określone przez Komisję Europejską dla procedur wzajemnego uznania MRP oraz zdecentralizowanej DCP:

https://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/COVID-19/CMDh_418_220_Rev0_04_2020_-_PG_on_COVID-19_crisis_1.pdf

 

                                                                                  Prezes Urzędu Rejestracji                 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych                 

     /-/ Grzegorz Cessak