Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

                            Grzegorz Cessak

 

Informacja z dnia 21 marca 2016 roku

w sprawie zawartości Suplementu 8.7 do ósmego wydania Farmakopei Europejskiej

 

Informuje się, że Suplement 8.7 do Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur.) wydanie ósme wprowadza uzupełnienia i zmiany do Ph. Eur., które stają się obowiązujące w krajach stosujących Farmakopeę Europejską w tym w Rzeczpospolitej Polskiej, od dnia 1 kwietnia 2016 r., na podstawie Rezolucji Rady Europy (Council of Europe, European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH)) AP-CPH (15) 1.

            W załączeniu do Informacji przedstawia się tabelę zawierającą tytuły tekstów podstawowych (rozdziałów), monografii ogólnych i monografii szczegółowych zawartych w Suplemencie 8.7 do Farmakopei Europejskiej. Nazewnictwo podane jest w języku łacińskim, angielskim, francuskim i polskim. Przy tytułach, w górnym indeksie, umieszczono oznakowania dotyczące rodzaju wprowadzanego do tekstu Suplementu 8.7 Ph. Eur. uzupełnienia lub zmiany. Wyjaśnienia zastosowanych oznakowań podaje się poniżej:

                     *    − jednobrzmiące nazwy angielska i francuska,

** – monografia opublikowana pod wskazanym tytułem w ósmym wydaniu Ph. Eur., przed opublikowaniem Suplementu 8.7,

                     I     – oznacza monografię niezamieszczoną dotychczas w Ph. Eur.,

         II    – oznacza monografię Ph. Eur., która została poddana pełnemu procesowi rewizji,

III  – oznacza monografię Ph. Eur., do której wprowadzono częściowe zmiany o charakterze merytorycznym,

IV  – oznacza monografię Ph. Eur. o zmienionym tytule,

V   – oznacza monografię Ph. Eur. wycofaną z Farmakopei Europejskiej.

 

                                                                                       Prezes Urzędu

                                                                                   Rejestracji Produktów Leczniczych,

                                                                                  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

                                                                                  /-/  Grzegorz Cessak