Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

83. posiedzenie Szefów Agencji Leków
(Heads of Medicines Agencies - HMA),
16-18 lutego 2016 r., Amsterdam

 

 

 

    W dniach 16-18 lutego holenderska Rada ds. Oceny Leków (Medicines Evaluation Bard) zorganizowała w ramach holenderskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej  posiedzenie Szefów Agencji Leków UE i EOG (Heads of Medicines Agencies - HMA), na którym Polskę reprezentował Prezes URPLWMiPB Grzegorz Cessak.
     Obrady skoncentrowane były na aktualnych, najważniejszych zagadnieniach takich jak m.in.  wieloletni plan pracy sieci regulatorów europejskich oraz przyjęcie, w jego ramach, celów na rok 2016. Zadania obejmują tak istotne kwestie jak: antybiotykooporność, innowacyjność i dostępność do nowych produktów leczniczych, wzmocnienie nadzoru, reagowanie na nagłe zdarzenia dotyczące zdrowia ludzi i zwierząt.
       Grupa HMA dyskutowała także na temat strategii teleinformatycznej zawierającej
w swoim zakresie m. in. program działań wynikających z wprowadzenia nowego rozporządzenia o badaniach klinicznych oraz legislacji o monitorowaniu bezpieczeństwa farmakoterapii.
   W obu częściach spotkania - zarówno tej przeznaczonej dla zagadnień leków ludzkich, jak też dotyczącej leków weterynaryjnych, podniesiono zagadnienie rosnącej antybiotykooporności.
      Poza dyskusją w powyższych tematach, regulatorzy przyjęli sprawozdania: Grupy koordynującej ds. Procedur Wzajemnego Uznawania i Zdecentralizowanej dla leków przeznaczonych dla ludzi (Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures (human) – CMDh) oraz Grupy koordynującej ds. Procedur Wzajemnego Uznawania i Zdecentralizowanej dla leków przeznaczonych dla zwierząt (Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures (vet) – CMDv), Grupy Roboczej ds. Wspierania Działania Organów Ścigania (Working Group on Enforcement Officers - WGEO) jak również Europejskiej Agencji Leków (European Medicines Agency – EMA)
i Komisji Europejskiej (European Commission – EC).

 

Wydział Współpracy Międzynarodowej