Zawiadomienie o wyczerpaniu zapasów oraz specjalne wytyczne dotyczące postępowania z produktem Erwinase z serii 179a i 180a.