Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Farmakopea Europejska

Farmakopea Europejska (European Pharmacopoeia, Ph. Eur.) jest przygotowywana przez Komisję Farmakopei Europejskiej, zgodnie z postanowieniami Konwencji o opracowaniu Farmakopei Europejskiej. Głównym celem Konwencji jest ujednolicenie wymagań dotyczących jakości leków i metod ich badania obowiązujących w krajach będących stronami Konwencji. Komisja Farmakopei Europejskiej działa w ramach Układu Odrębnego Rady Europy i stanowi wyodrębnioną jednostkę organizacyjną Europejskiego Dyrektoriatu Jakości Leków i Ochrony Zdrowia (European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare, EDQM). Siedzibą EDQM jest Strasburg (Francja).

Konwencja określa zadania Komisji, wymagania dotyczące składu delegacji narodowych, sposób wyboru przewodniczącego Komisji oraz sposób podejmowania decyzji przez Komisję. Podstawową zasadą zawartą w Konwencji dotyczącą działania Komisji jest, że we wszystkich sprawach merytorycznych, przez co rozumie się wymogi jakości dla poszczególnych surowców farmaceutycznych, obowiązuje zasada jednomyślności w podejmowaniu decyzji. Konwencja określa ponadto zadania Komitetu Zdrowia Publicznego Rady Europy jako organu, który z ramienia Rady Europy, ustala terminy w których decyzje Komisji (tj. wymogi jakościowe dla produktów zamieszczanych w Farmakopei Europejskiej) zostają wprowadzane w życie na terytoriach państw członkowskich Konwencji.

Konwencja o Opracowaniu Farmakopei Europejskiej wiąże obecnie 38 państw będących stronami Konwencji, w tym Unię Europejską, oraz 26 państw - obserwatorów.

Polska przystąpiła do Konwencji o Opracowaniu Farmakopei Europejskiej w grudniu 2006 r. Skład delegacji do Komisji Farmakopei Europejskiej i specjalistów z Polski biorących udział w pracach grup eksperckich/roboczych tej Komisji dostępne są w zakładce „Współpraca z Komisją Farmakopei Europejskiej”.

Postanowienia Konwencji wprowadzają także obowiązek podjęcia przez państwa członkowskie działań zmierzających do wprowadzenia wymagań dotyczących jakości leków i metod ich badania w zakresie ustalonym przez Komisję Farmakopei Europejskiej i opublikowanych w Farmakopei Europejskiej. Wykonywane jest zwykle przez zamieszczenie tych wymogów i metod w farmakopei narodowej. Jest to konieczne także ze względów językowych, ponieważ Farmakopea Europejska jest publikowana tylko w dwóch językach roboczych Rady Europy tj. po angielsku i francusku. Stąd też Farmakopea Polska stanowi polskojęzyczną, aktualizowaną systematycznie wersję Farmakopei Europejskiej.

Działalność EDQM obejmuje ponadto przygotowywanie i dystrybucję wzorców porównawczych, do których stosowania zobowiązują monografie Farmakopei Europejskiej, wydawanie certyfikatów zgodności z wymaganiami Farmakopei Europejskiej, organizację współpracy pomiędzy państwowymi laboratoriami kontroli leków (OMCL, Official Medicines Control Laboratory), zagadnienia związane z produktami krwiopochodnymi, organami do transplantacji i opieką farmaceutyczną.

Farmakopea Europejska wydanie dziewiąte

Od stycznia 2017 r. obowiązuje wydanie dziewiąte Farmakopei Europejskiej.  Część podstawowa, oznakowana jako 9.0 i składająca się z trzech tomów, jest uzupełniana suplementami w systemie 3 suplementy w roku (8 suplementów w ramach 3-letniego wydania). Każdy suplement, wprowadzający do Farmakopei Europejskiej teksty nowe oraz teksty opublikowane wcześniej ale poddane nowelizacji, posiada określoną datę od której obowiązuje: Suplement 9.1 – od 1 kwietnia 2017 r.; Suplement 9.2 – od 1 lipca 2017 r., następnie  Suplement 9.3 – od 1 stycznia 2018 r.; Suplement 9.4 – od 1 kwietnia 2018 r.; Suplement 9.5 – od 1 lipca 2018 r.; Suplement 9.6 – od 1 stycznia 2019 r.; Suplement 9.7 – od 1 kwietnia 2019 r. oraz Suplement 9.8 – od 1 lipca 2019 r. Farmakopea Europejska publikowana jest w wersji książkowej oraz elektronicznej. 

Informacje dotyczące działalności EDQM, w tym Farmakopei Europejskiej, dostępne są pod adresem: (http://www.edqm.eu).