Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Ceremonia zamknięcia zorganizowana 5 marca 2019 r. przez Delegaturę Unii Europejskiej w Republice Mołdawii, Agencję Leków i Wyrobów Medycznych Republiki Mołdawii, Państwową Agencję Kontroli Leków przy Ministerstwie Zdrowia Republiki Litewskiej oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Rzeczypospolitej Polskiej zakończyła realizację finansowanego przez UE projektu twinningowego „Wzmocnienie Agencji Leków i Wyrobów Medycznych Mołdawii jako agencji regulacyjnej w dziedzinie leków, wyrobów medycznych
i działalności farmaceutycznej”.

Finansowany przez Unię Europejską projekt został wdrożony w ciągu 26 miesięcy. Głównym celem tego projektu, finansowanego ze środków UE o wartości 1 100 000 EUR, jest wzmocnienie funkcjonowania MMDA w odniesieniu do badań klinicznych, pozwoleń na dopuszczenie do obrotu, wydawania pozwoleń na produkcję i dystrybucję, nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, cen i dystrybucji produktów leczniczych i wyrobów medycznych, autoryzacji działalności farmaceutycznej jak również ich nadzór i wzmocnienie.

Szef sekcji operacyjnej Delegatury UE w Republice Mołdawii, Marco Gemmer powiedział: „Unia Europejska wspiera prawo obywateli Republiki Mołdawii do korzystania z bezpiecznych, skutecznych i niedrogich leków. Agencja Leków i Wyrobów Medycznych musi być silna i wydajna, a także dorównywać organizacjom unijnym, aby to prawo zapewnić.”

Jako Kierownik Projektu z Państwa Członkowskiego, Gintautas Barcys stwierdził, że projekt zdołał otworzyć przestrzeń dla owocnej i produktywnej współpracy między partnerami litewskimi, polskimi i mołdawskimi, a agencje zdrowia będą dążyć do przyszłej współpracy w dziedzinie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i działalności farmaceutycznej.

Młodszy Kierownik Projektu z Państwa Członkowskiego, dr Grzegorz Cessak, dodał, że „ostateczny wskaźnik sukcesu projektu współpracy bliźniaczej jest mierzony za pomocą obowiązkowych wyników i osiągniętych celów. W niniejszych warunkach technicznych mamy solidne powody do zadowolenia. Jako polski partner zaangażowaliśmy się w szeroko zakrojone działania, a teraz kończymy projekt współpracy bliźniaczej z wrażeniem wykonania ciężkiej pracy przez wszystkich uczestników i osiągnięciem niesamowitych rezultatów, które w obu kategoriach: wykonanie działań założonych na początku projektu i znaczenie ustanowionego praktycznego, solidnego międzynarodowego partnerstwa, zdecydowanie przekroczyły oczekiwania.

Najważniejsze działania i osiągnięcia zostały przedstawione przez Anželikę Oraitė, Stałego Doradcę Współpracy Bliźniaczej Republiki Mołdawii, a mianowicie: dobrze wyszkolony personel kraju beneficjenta, zbliżenie ram prawnych do dorobku prawnego UE, jak również wzmocnione zdolności instytucjonalnych i organizacyjnych beneficjenta, dobra współpraca między agencjami litewskimi, polskimi i mołdawskimi w dziedzinie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i działalności farmaceutycznej.

Ogólnym celem tego finansowanego przez UE projektu współpracy bliźniaczej jest pełne i prawidłowe wdrożenie unijnego dorobku prawnego w dziedzinie produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz przygotowanie Agencji Leków i Wyrobów Medycznych Republiki Mołdawii („MMDA”) do przyłączenia się do sieci unijnych agencji regulacyjnych jako równorzędny partner.

Finansowany ze środków unijnych projekt współpracy bliźniaczej został wdrożony przez partnerów z państw członkowskich UE - Ministerstwo Zdrowia (Republika Litewska), Państwową Agencję Kontroli Leków przy Ministerstwie Zdrowia (Republika Litewska), Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Rzeczpospolita Polska) oraz Centralną Agencję Zarządzania Projektami (Republika Litewska) we współpracy z instytucją partnerską w kraju beneficjenta - Agencja Leków i Wyrobów Medycznych Republiki Mołdawii, Ministerstwo Zdrowia Republiki Mołdawii, Narodową Agencję ds. Zabezpieczenia Medycznego, Scentralizowane Centrum Zamówień w Obszarze Zdrowia i Narodową Agencję Zdrowia Publicznego.

Europejska współpraca bliźniacza w ramach UE jest instrumentem uruchomionym przez Komisję Europejską w celu udzielania wsparcia państwom kandydującym do wstąpienia w struktury UE oraz nowo przyjętym państwom członkowskim mając na uwadze harmonizację ustawodawstwa krajowego z dorobkiem prawnym Unii Europejskiej. Przedstawiciele administracji publicznej państw członkowskich UE oraz kraju beneficjenta współpracują ze sobą, przekazując know-how i dobre praktyki opracowane w UE dla administracji publicznej państw beneficjentów podczas realizacji projektu współpracy bliźniaczej.

ZałącznikWielkość
PDF icon Press release481.91 KB