Roztwory hydroksyetyloskrobi (HES) do infuzji : nowe środki ostrożności mające na celu zwrócenie uwagi na istniejące ograniczenia związane ze zwiększonym ryzykiem zaburzeń czynności nerek i śmiertelnością u pacjentów w stanie krytycznym lub z sepsą