Rejestr ciąż - porejestracyjny nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii dotyczący produktu leczniczego ellOne 30 mg tabletka (octan uliprystalu).