Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

PRZEDŁUŻENIE OKRESU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PRODUKTU LECZNICZEGO

 

Wydane na 5 lat pozwolenie na dopuszczenie do obrotu może zostać przedłużone na wniosek podmiotu odpowiedzialnego. Okres ważności pozwolenia, po ocenie stosunku korzyści do ryzyka stosowania, może zostać przedłużony na czas nieokreślony bądź w uzasadnionych przypadkach, uwzględniając dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego, na kolejne 5 lat.

 

Wniosek o przedłużenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu   powinien być złożony do Państwa Referencyjnego (RMS) oraz do wszystkich Państw Zainteresowanych (CMS) co najmniej 9 miesięcy przed upływem terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Data ważności pozwolenia może się różnić w poszczególnych państwach biorących udział w procedurze dlatego podmiot odpowiedzialny powinien ustalić z Państwem Referencyjnym (RMS) wspólną datę rerejestracji (CRD).

W przypadku niezłożenia wniosku o przedłużenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu pozwolenie wygaśnie.

 

 

SKRÓCENIE OKRESU WAŻNOŚCI POZWOLENIA

 

Okres ważności pozwolenia może zostać skrócony na wniosek podmiotu odpowiedzialnego.

W związku z koniecznością wskazania w decyzji Prezesa URPL,WM i PB dnia, z którym pozwolenie straci ważność, podmiot odpowiedzialny składając wniosek o skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego zobowiązany jest do wyznaczenie daty kalendarzowej, z którą pozwolenie straci ważność.

 

Wnioski o rerejestrację/skrócenie okresu ważności pozwolenia (formularze do pobrania)

 

Wymagane dokumenty

  • Procedura MRP/DCP kiedy Polska jest Państwem Zainteresowanym (PL-CMS)

Wymagane dokumenty w języku polskim
Wymagane dokumenty w języku angielskim

  • Procedura skrócenia okresu ważności pozwolenia

Wymagane dokumenty w języku polskim 
Wymagane dokumenty w języku angielskim

W Procedurze Narodowej wniosek powinien być złożony do Urzędu w języku polskim.
W Procedurze MRP/DCP wniosek powinien być złożony do Urzędu w języku angielskim.

Wytyczna dot. rerejestracji CMDh/004/2005/Rev.14 February 2016

 

Opłaty

Akty prawne i Komunikaty

Pytania i odpowiedzi