Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Procedury europejskie

 

INFORMACJE DLA PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH/WNIOSKODAWCÓW

Wszelkie zapytania dotyczące toczących się procedur zmian należy kierować drogą elektroniczną na adres: pw@urpl.gov.pl

Obowiązujące rozporządzenia i wytyczne

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 712/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2008 dotyczące badania zmian w warunkach pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i weterynaryjnych produktów leczniczych (wersja PL) (wersja EN)

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1234/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. dotyczące badania zmian w warunkach pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i weterynaryjnych produktów leczniczych (wersja PL) (wersja EN)

Wytyczne w sprawie szczegółów różnych kategorii zmian, w sprawie funkcjonowania procedur ustanowionych w rozdziałach II, IIa, III i IV rozporządzenia Komisji (WE) nr 1234/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. dotyczącego badania zmian w warunkach pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i weterynaryjnych produktów leczniczych oraz w sprawie dokumentacji, którą należy przedłożyć na podstawie tych procedur

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego (Dz. U. 2015 r, poz. 988).

Wymagania dotyczące składanej dokumentacji

Dokumentacja składana w wersji elektronicznej

 • Dokumentację do zmian porejestracyjnych w procedurach europejskich należy przedstawić w formacie elektronicznym – VNeeS - na płytach CD, DVD – (w 2 egzemplarzach) lub za pośrednictwem CESP.
 • Oryginalnie podpisany wniosek wraz z oryginałem pisma przewodniego należy przedstawić w wersji papierowej (w 1 egzemplarzu).
 • W wersji papierowej należy przedstawić również wszystkie wymagane załączniki administracyjne (w 1 egzemplarzu).
 • Dla dokumentacji składanej za pośrednictwem CESP wymagany jest oryginalnie podpisany wniosek.

Należy pamiętać, że każdy dokument, który wymaga oryginalnego podpisu, może zostać zaakceptowany w wersji elektronicznej, jeżeli jest podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

WAŻNE

W przypadku zmian porejestracyjnych typu IA, IAIN oraz IB, które skutkują zmianą zapisów w Charakterystyce Produktu Leczniczego Weterynaryjnego i/lub drukach informacyjnych podmiot odpowiedzialny zobowiązany jest do złożenia z wnioskiem narodowego tłumaczenia proponowanych druków informacyjnych. Jest to warunek pozytywnej walidacji wniosku.

Wymagania dotyczące druków informacyjnych (procedury europejskie)

I. Dla zmian typu IA/IAIN

Ze względu na obowiązek publikacji na stronie internetowej Urzędu druków informacyjnych informujemy, że niezwłocznie po zakończeniu procedury przez RMS podmiot odpowiedzialny jest zobowiązany złożyć do Kancelarii Głównej Urzędu:

 • 2 komplety druków informacyjnych i projektów graficznych oryginalnie podpisanych przez osobę upoważnioną,
 • 1 komplet druków w wersji elektronicznej w formacie pdf bez podpisów na nośniku elektronicznym (CD/DVD) lub za pośrednictwem CESP w celu zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu,
 • oryginalnie podpisane przez osobę upoważnioną oświadczenie o zgodności wersji papierowej i elektronicznej; w przypadku składania kompletu druków bez podpisów za pośrednictwem CESP należy wskazać w oświadczeniu numer przesyłki CESP; oświadczenie może zostać zawarte w piśmie przewodnim dotyczącym przedkładanych druków informacyjnych.
 • oryginalnie podpisane przez osobę upoważnioną oświadczenie, że:

-  złożone polskie wersje druków są merytorycznie zgodne z wersją angielską

-  jakość tłumaczenia polskich druków jest wysoka

-  w druki została wprowadzona tylko wnioskowana zmiana

W druki informacyjne należy wstawić datę implementacji zgodnie z wnioskiem - dla zmian IA/IAIN.

Opis plików na płycie lub w przesyłce CESP:

 1. Charakterystyka:  NazwaProduktu_chplw
 2. Ulotka:  NazwaProduktu_ulotka
 3. Opakowania:  NazwaProduktu_opakowania

Opis płyty w przypadku złożenia plików tylko na płycie:

 1. Nazwa produktu
 2. Numer procedury

II. Dla zmian typu IB oraz zmian typu IA dotyczących bezpieczeństwa, skuteczności, nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

W przypadku zmian typu IB oraz zmian typu IA dotyczących bezpieczeństwa, skuteczności, nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, które skutkują zmianami w Charakterystyce Produktu Leczniczego Weterynaryjnego i/lub drukach informacyjnych – uzgodnione narodowe tłumaczenie zaakceptowanych w przebiegu procedury przez RMS druków informacyjnych wnioskodawca/ podmiot odpowiedzialny składa do Kancelarii Głównej Urzędu:

 • 3 komplety druków informacyjnych i projektów graficznych oryginalnie podpisanych przez osobę upoważnioną,
 • 1 komplet druków w wersji elektronicznej w formacie pdf bez podpisów na nośniku elektronicznym (CD/DVD) lub za pośrednictwem CESP w celu zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu,
 • oryginalnie podpisane przez osobę upoważnioną oświadczenie o zgodności wersji papierowej i elektronicznej; w przypadku składania kompletu druków bez podpisów za pośrednictwem CESP należy wskazać w oświadczeniu numer przesyłki CESP; oświadczenie może zostać zawarte w piśmie przewodnim dotyczącym przedkładanych druków informacyjnych.

Opis plików na płycie lub w przesyłce CESP:

1. Charakterystyka:  NazwaProduktu_chplw

2. Ulotka:  NazwaProduktu_ulotka

 1. Opakowania:  NazwaProduktu_opakowania

 

Opis płyty w przypadku złożenia plików tylko na płycie:

 1. Nazwa produktu
 2. Numer procedury

W druki informacyjne należy wstawić datę zatwierdzenia zmiany przez RMS – dla zmian IB bądź datę implementacji zgodnie z wnioskiem – dla zmian IA/IAIN.

III. Dla zmian typu II

Urząd informuje, że w ciągu 7 dni kalendarzowych od zakończenia procedury przez RMS, podmiot odpowiedzialny zobowiązany jest przesłać drogą elektroniczną - e-mailem do osoby prowadzącej:

- proponowaną wersję druków polskich (clean i track),

- ostateczną wersją druków angielskich (track),

- polską wersję ostatnich zatwierdzonych druków.

Po zaakceptowaniu narodowego tłumaczenia druków przyjętych ze zmianą, podmiot odpowiedzialny/wnioskodawca składa do Urzędu Rejestracji:

 • 3 komplety druków informacyjnych i projektów graficznych oryginalnie podpisanych przez osobę upoważnioną,
 • 1 komplet druków w wersji elektronicznej w formacie pdf bez podpisów na nośniku elektronicznym (CD/DVD) lub za pośrednictwem CESP w celu zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu,
 • oryginalnie podpisane przez osobę upoważnioną oświadczenie o zgodności wersji papierowej i elektronicznej; w przypadku składania kompletu druków bez podpisów za pośrednictwem CESP należy wskazać w oświadczeniu numer przesyłki CESP; oświadczenie może zostać zawarte w piśmie przewodnim dotyczącym przedkładanych druków informacyjnych.

Opis plików na płycie lub w przesyłce CESP:

1. Charakterystyka:  NazwaProduktu_chplw

2. Ulotka:  NazwaProduktu_ulotka

 1. Opakowania:  NazwaProduktu_opakowania

Opis płyty w przypadku złożenia plików tylko na płycie:

1  Nazwa produktu

2. Numer procedury

W druki informacyjne należy wstawić datę zatwierdzenia zmiany przez RMS.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o dokonanie zmiany w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego w procedurach europejskich