Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Zanim produkt leczniczy weterynaryjny znajdzie się w obrocie i będzie mógł być stosowany przez lekarzy weterynarii lub właścicieli/opiekunów zwierząt musi przejść procedurę dopuszczenia. Istnieją trzy rodzaje procedur o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego, jedna narodowa i dwie europejskie.

 

Procedura narodowa
Dopuszczenie do obrotu w procedurze narodowej jest możliwe w przypadku, gdy wnioskodawca chce zarejestrować produkt leczniczy weterynaryjny tylko w jednym państwie, a ten sam produkt nie został dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

 

Procedury europejskie
Dopuszczenie do obrotu w procedurze wzajemnego uznania (MRP) jest możliwe w przypadku, gdy produkt leczniczy weterynaryjny został już dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Dopuszczenie do obrotu w procedurze zdecentralizowanej (DCP) jest możliwe w przypadku, gdy wnioskodawca chce zarejestrować produkt leczniczy weterynaryjny w kilku państwach, a ten sam produkt nie został dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

 

Naczelnik:

Jolanta Drzewińska

e-mail: jolanta.drzewinska@urpl.gov.pl 

tel. 22- 49 21 665

 

Pracownicy:

Procedura narodowa

Magdalena Mankiewicz

e-mail:  magdalena.mankiewicz@urpl.gov.pl 

tel. +48 22 49 21 683

 

Procedury europejskie

Justyna Królak

e-mail:  justyna.krolak@urpl.gov.pl

tel. +48 22 49 21 606

 

Natalia Gwardys

e-mail:  natalia.gwardys@urpl.gov.pl

tel. +48 22 49 21 681