Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Rejestr wytwórców substancji czynnych

 

W skład produktów leczniczych weterynaryjnych wchodzą substancje chemiczne, które zgodnie z art. 51 k ustawy Prawo Farmaceutyczne podlegają specjalnemu nadzorowi. Są to substancje o właściwościach anabolicznych, przeciwzakaźnych, przeciwpasożytniczych, przeciwzapalnych, hormonalnych i psychotropowych. Przedsiębiorca, który wykonuje jakąkolwiek czynność lub prowadzi jakąkolwiek działalność z udziałem tych substancji ma obowiązek zgłosić to Prezesowi Urzędu Rejestracji. Zgłoszenia dokonuje się na wniosku, którego wzór formularza jest zawarty w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015r. w sprawie rejestru wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych weterynaryjnych mających właściwości anaboliczne, przeciwzakaźne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, hormonalne lub psychotropowe (patrz  „Akty Prawne Krajowe”).

Do wniosku należy dołączyć:

  1. potwierdzenie uiszczenia opłaty,
  2. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej,
  3. pełnomocnictwo, jeśli podmiot ustanowił pełnomocnika. Do pełnomocnictwa należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej zgodnej z ustawą o opłacie skarbowej (patrz „Akty Prawne Krajowe”). Po rozpatrzeniu wniosku Prezes urzędu Rejestracji dokonuje wpisu danych przedsiębiorcy oraz zakresu prowadzonej działalności do Rejestru.

Wysokość opłat związanych z wpisem do rejestru wytwórców ustala się zgodnie z art. 51 k ust.9 ustawy Prawo Farmaceutyczne.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: pw@urpl.gov.pl