Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Europejskie akty prawne

 

Dyrektywa 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (Dz. Urz. UE L Nr 311, z 2001 r. str. 1 ze zm.)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 712/2012  z 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie WE nr 1234/2008 dotyczące badania zmian w warunkach pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i weterynaryjnych produktów leczniczych (Dz. Urz. UE L Nr 209 z 2012 r. ze zm.)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1234/2008 z 24 listopada 2008 r. dotyczące badania zmian w warunkach pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i weterynaryjnych produktów leczniczych (Dz. Urz. UE L Nr 334 z 2008 r ze zm.)

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 37/2010 z 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L Nr 015 z 2010 r.)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 z 06 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowe procedury określania maksymalnych limitów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 oraz zmieniające dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L Nr 152 z 2009 r.)