Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Pomocnicze zestawienie produktów z grupy PT2 (Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt), dla których podmiot zadeklarował działanie wirusobójcze

Zgodnie z Załącznikiem V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych, (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012 r., str. 1, z późn. zm.) do grupy PT2 należą:

"produkty stosowane do celów dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia i mebli, które nie są stosowane w bezpośrednim kontakcie z żywnością ani paszami. Zakresy zastosowania obejmują między innymi: baseny, akwaria, kąpieliska i innego rodzaju wody; systemy klimatyzacyjne; a także ściany i podłogi w obiektach prywatnych, publicznych i przemysłowych oraz w innych obiektach wykorzystywanych w działalności zawodowej. Produkty stosowane do celów dezynfekcji powietrza, wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, toalet chemicznych, ścieków, odpadów szpitalnych oraz gleby. Produkty stosowane jako środki glonobójcze w basenach kąpielowych, akwariach i innych wodach lub do konserwacji zaatakowanych materiałów budowlanych. Produkty przeznaczone do zastosowania w wyrobach włókienniczych, tkaninach, maskach, farbach i innych artykułach lub materiałach do celów wytwarzania wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych, posiadających właściwości dezynfekcyjne.”

Informacja na temat stosowania produktu, koniecznego stężenia roztworów, czasu kontaktu i procedury dezynfekcji zamieszczana jest w treści oznakowania opakowania produktu biobójczego. Każdy produkt biobójczy powinien być udostępniany na rynku i stosowany zgodnie z warunkami pozwolenia oraz treścią oznakowania opakowania, która stanowi załącznik do wydanego pozwolenia.

Wykaz Produktów Biobójczych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych obejmuje wszystkie produkty udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest na bieżąco aktualizowany.

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

Niniejsze zestawienie ma wyłącznie charakter pomocniczy.

Załączniki (plik Excel)

  1. Zestawienie pomocnicze, produkty wirusobójcze, PT2, art. 19 ust. 1 ustawy o produktach biobójczych
  2. Zestawienie pomocnicze, produkty wirusobójcze, PT2, art. 55 ust. 1 rozporządzenia 528/2012.