Aktualności

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Urząd Rejestracji zaprasza zainteresowane strony do udziału w konsultacjach

Komitet ds. Produktów Biobójczych (BPC) przyjął opinię na temat stosowania substancji czynnej cholekalcyferolu (wit. D3, CAS: 67-97-0) w grupie PT14 - rodentycydy (patrz: ECHA BPC opinion on Cholecalciferol PT14).  Substancja cholekarcyferol spełnia kryteria wyłączenia określone w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 528/2012, co oznacza, że nie powinna być zatwierdzona. Taka substancja może zostać zatwierdzona jedynie, gdy zostanie wykazane, że spełnia co najmniej jeden z warunków odstępstwa określonych w art. 5 ust. 2 tego rozporządzenia.

W związku z powyższym, Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) przeprowadza konsultacje publiczne w celu zebrania informacji dla wykazania, czy spełniony jest jeden lub kilka następujących warunków:

a) ryzyko dla ludzi, zwierząt lub środowiska wynikające z narażenia na tę substancję czynną zawartą w produkcie biobójczym, w najgorszych realistycznych warunkach użytkowania, jest nieistotne, szczególnie w przypadku gdy produkt jest stosowany w systemach zamkniętych lub w innych warunkach mających na celu wykluczenie kontaktu z ludźmi i uwolnienia do środowiska;

b) dowody wskazują, że dana substancja czynna ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania poważnemu zagrożeniu dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub dla środowiska, lub dla opanowania takiego zagrożenia; lub

c) niezatwierdzenie danej substancji czynnej miałoby nieproporcjonalnie duże negatywne skutki dla społeczeństwa w stosunku do ryzyka dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub dla środowiska wynikającego ze stosowania tej substancji. 

 

Więcej informacji na ten  temat można znaleźć na stronie internetowej ECHA.

 

UWAGA: Opinie na temat stosowania cholekalcyferolu w PT14 należy wysyłać stosując formularz internetowy ECHA.

Przed wysłaniem opinii zaleca się zapoznać z informacją „W jaki sposób należy przekazywać uwagi do konsultacji publicznych?” dostępną na stronie https://echa.europa.eu/pl/derogation-to-the-exclusion-criteria-current-consultations/-/substance-rev/18702/term

Termin zakończenia konsultacji to 07.04.2018 r.