Aktualności

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Komitet ds. Produktów Biobójczych przyjął opinie w sprawie zatwierdzenia 2 substancji czynnych

• produkty reakcji paraformaldehydu i 2-hydroksypropyloaminy (stosunek 1: 1) (pierwotnie zgłoszone jako HPT) w produktach typu 2, 6, 11 i 13.

• produkty reakcji paraformaldehydu i 2-hydroksypropyloaminy (stosunek 3: 2) (pierwotnie zgłoszone jako MBO) w produktach typu 2, 6, 11, 12 i 13.

Wyżej wymienione substancje czynne spełniają kryteria wyłączenia określone w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 528/2012, co oznacza, że nie powinny być zatwierdzane. Takie substancje mogą zostać zatwierdzone jedynie, gdy zostanie wykazane, że spełniają przynajmniej jeden z warunków odstępstwa określonych w art. 5 ust. 2 tego rozporządzenia.

W związku z powyższym przeprowadza się konsultacje w celu zebrania informacji dla wykazania, czy spełniony jest jeden lub kilka następujących warunków:

a) ryzyko dla ludzi, zwierząt lub środowiska wynikające z narażenia na tę substancję czynną zawartą w produkcie biobójczym, w najgorszych realistycznych warunkach użytkowania, jest nieistotne, szczególnie w przypadku gdy produkt jest stosowany w systemach zamkniętych lub w innych warunkach mających na celu wykluczenie kontaktu z ludźmi i uwolnienia do środowiska;

b) dowody wskazują, że dana substancja czynna ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania poważnemu zagrożeniu dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub dla środowiska, lub dla opanowania takiego zagrożenia; lub

c) niezatwierdzenie danej substancji czynnej miałoby nieproporcjonalnie duże negatywne skutki dla społeczeństwa w stosunku do ryzyka dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub dla środowiska wynikającego ze stosowania tej substancji. 

W związku z tym zachęcamy zainteresowane strony do udziału w konsultacji w celu wykazania, że spełniony jest jeden lub kilka warunków określonych w art. 5 ust. 2 rozporządzenia 528/2012 lub jeżeli żaden z powyższych warunków nie jest spełniony można również przedstawić odpowiednie uzasadnienie.

Konsultacje te są otwarte do dnia 4 listopada 2017 r.

Więcej informacji na ten  temat można znaleźć na stronie internetowej ECHA.