Ograniczenie stosowania produktu Zinbryta (daklizumab) w związku z piorunującą niewydolnością wątroby ze skutkiem śmiertelnym